Informasjonssikkerhet

Virksomhetens verdier består av mange elementer som i sum gjør virksomheten i stand til å nå sine mål, overholde sine forpliktelser og opprettholde daglig drift. Enten verdiene er prosesser, informasjon, ansatte, IT-systemer, bygninger eller infrastruktur, må ledelsen sikre at verdiene er tilstrekkelig beskyttet.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss

 

bjorn_christian_web.png

Bjørn Christian Borgen
Leder Informasjonssikkerhet og Risikostyring
M: +47 47 67 32 32
E: [email protected]