Norge
Languages

Languages

Private Equity & Investeringsselskaper

Det norske markedet for å investere i privateide og eierstyrte virksomheter har de siste årene økt i takt med den økonomiske utviklingen. Lavere rente og gunstige skatteregler for fast eiendom har i tillegg medført at denne aktivaklassen har blitt svært populær.

 

Vår erfaring og vårt fokus

Vi har lang og bred erfaring i å bistå investorer i det norske SMB-markedet. Kjøperne er ofte svært bevisst det kommersielle rasjonale bak et oppkjøp, men det er stor variasjon når det gjelder forholdet til finansiell og skatte- og avgiftsmessig risiko. Vår kunnskap og kompetanse med denne type selskaper gjør at vi kan tilby PE- og investeringsselskapene rådgivning som er med på å skape verdi gjennom hele livssyklusen til porteføljeselskapene.

 

Hva kan vi bistå med?

RSM kan bistå aktører som investerer i private equity-markedet i Norge med å maksimere profitt og skape verdi gjennom hele livssyklusen til porteføljeselskapene. Vi bistår med due diligence og skatterådgivning for å minimere risiko og optimalisere eierstrukturen i oppkjøpsfasen. I driftsfasen yter vi revisjonstjenester og proaktiv rådgivning, slik at både eier og porteføljeselskapene følger lover og regler, samtidig som struktur og posisjonering optimaliseres. I exit-fasen kan vi bistå med å gjøre porteføljeselskapene klare for salg, det være seg i form av fisjoner, fusjoner, omdanninger eller annen restrukturering.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår ansvarlige partner: 
vidar_.jpg
Vidar Haugen
Partner og leder Bransjegruppe Private Equity & Investeringsselskaper
E: vh@rsmnorge.no
M: +47 934 68 670

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss