Norge
Languages

Languages

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

shutterstock-239393797.jpg

Foretaksregisteret setter hvert år frister for når meldinger om vedtak av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelser eller avviklinger må være mottatt for å bli behandlet før årsskiftet. Fristen for elektroniske meldinger er i år satt til 20. oktober 2018. Dette er meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist før de kan meldes gjennomført, derfor er fristen allerede i oktober.

Fristen for gjennomføringsmeldinger og andre meldinger uten kreditorfrist er 12. desember 2018, men det kan vært lurt å være tidligere ute, om mulig.

Tilsvarende frister dersom melding sendes inn på papir er hhv. 1. oktober 2018 og 30. november 2018.

Nytt i år er at Foretaksregisteret også saksbehandler en del gjennomføringsmeldinger helt elektronisk, hvilket innebærer betydelig kortere saksbehandlingstid for slike meldinger. Dette gjelder:

  • Endring av regnskapsfører, daglig leder og kontaktperson
  • Revisors fratreden
  • Fratreden for medlemmer av styret
  • Endring av forretningsadresse, postadresse, e-post adresse, hjemmeside, telefon, ansatte og målform
  • Sletting av enkeltpersonforetak
  • Gjennomføring av forenklet mor/datter fusjon
  • Gjennomføring av søsterfusjon

 

Optimalisering av selskapsstruktur

Over tid har selskapsstrukturer, særlig i konsern, en tendens til å bli uoversiktlige. En gang iblant kan det derfor være nyttig å rydde opp for å slette tomme eller unødvendige selskaper. Slik kan man spare unødvendige ekstra kostnader til administrasjon, regnskap og revisjon, og/eller optimalisere strukturen i forhold til skatt og merverdiavgift, finansiering og likviditet, risikofordeling, osv.

Les mer om dette i RSM Informerer 4 | 2017 «På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?»

 


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje, samt invitasjoner til arrangementer hos oss? Registrer deg her. 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss