Ta ditt neste steg i RSM

Vil du jobbe med spennende kunder og komplekse prosjekter for kjernen av norsk næringsliv? Som nyutdannet hos oss får du god oppfølging fra start, blant annet med et omfattende onboarding-program og et velutviklet kurstilbud. Vi gir deg ansvar fra start, og sørger for at du har verktøyene du trenger.

 

Som nyutdannet hos oss får du:

  • Tidlig ansvar og være tett på beslutningene
  • Gode muligheter i et selskap i vekst
  • Skape begeistring med kunder og kollegaer
  • En gjeng med skikkelig gode kollegaer

Nysgjerrig på hvordan det er å være nyutdannet i RSM?

Møt flere av associates som forteller alt om hverdagen i RSM, arbeidsmiljøet vårt, bransjer du får jobbet med og hvilke arbeidsoppgaver som venter deg.

 

Hva kan du jobbe med i RSM?

Vi leverer tjenester til kjernen av norsk næringsliv; SMB-markedet. Under kan du se litt av det du kan jobbe med i de ulike forretningsområdene våre.

Visste du at revisor er beskrevet som samfunnets tillitsperson? Dette er fordi revisor er uavhengig fra bedriftene den reviderer, og sikrer at den finansielle informasjonen er korrekt. Som revisor er du nøyaktig og analytisk, men du har også en høy grad av kundekontakt. I RSM har vi stort fokus på gode kundeopplevelser, og dette er en svært viktig del av arbeidet som revisor.

I RSM jobber du både i små og større team, på tvers av bransjer og selskaper. Du får også samarbeide tett med våre andre spesialister på transaksjoner, omorganisering, skatt og avgift.

RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma. Vi yter juridiske tjenester med hovedvekst på skatt, merverdiavgift, selskapsrett, transaksjoner og eiendomsjus.

Som advokat i RSM får du jobbe med kjernen av norsk næringsliv; de små og mellomstore virksomhetene. Du blir derfor en større brikke i et mindre spill – og vi tror på det å jobbe tett med kunder og kollegaer.

I M&A Transaction Services jobber du i små, dedikerte team i tett dialog med oppdragsgiver. Du er ofte involvert i internasjonale transaksjoner, både med Private Equity- og industrielle kunder. Gjennom RSM-nettverket har vi tilgang på bred global kompetanse og kapasitet. Vi kan derfor sette sammen team på tvers av landegrensene når transaksjonene krever dette.

Vi bistår kunder gjennom hele transaksjonsprosessen med tjenester innen Buy-side due diligence, Sell-side assistance, Valuation, M&A strategy og Capital markets. Vi leverer også sakkyndige redegjørelser etter selskapslovgivningen.

I Financial Reporting Advisory gir vi råd og veiledning til kunder som står overfor komplekse regnskapsfaglige problemstillinger, typisk i perioder med endring, omstilling og vekst. Virksomheter må i dag forholde seg til et krevende regelverk, der stadige endringer i lovgivning for regnskapsregler og finansiell rapportering påvirker interne beslutningsprosesser og finansiell rapportering til både interne og eksterne interessenter.

Når du jobber i ESG Advisory-team jobber du tverrfaglig med andre forretningsområder. Her får du jobbe med blant annet innledende modenhetsvurdering, ESG due diligence, bistand med rapportering etter åpenhetsloven, eller tredjepartsattestasjon av ESG-rapport.

Her finner du oss:

Vi har kontorer fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord. Til sammen er vi representert i ti ulike byer i Norge. Vi tilbyr internship ved flere av våre lokasjoner - se under for mer informasjon om de ulike kontorene.

Følg med på hverdagen til våre kollegaer 📲

Møt noen av våre kollegaer

 

Rekrutteringsprosessen

Vil du vite mer?

Bli en av oss!