Fastleggelse av rettigheter og plikter mellom partene

Det er sentralt for både arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker å være bevisst på rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, herunder blant annet hva som er innenfor arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsavtalen, supplert med stillingsinstruks og/eller personalhåndbok, vil være viktige verktøy ved utøvelse av arbeidsgivers styringsrett. I forlengelse av dette er overtidsbegrepet i økende grad problematisert. En annen problemstilling som kan oppstå er hva som skjer ved sykefravær, og arbeidsgivers plikter og rettigheter i oppfølging av ansatte.

RSM kan bistå med rådgivning og representasjon i forbindelse med utforming og tolkning av avtaler og det arbeidsrettslige regelverk. 

marianne_1_770x367.png

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss