Hvorfor IT-sikkerhet?

MANGLENDE STYRING OG KONTROLL MED IT KAN FØRE TIL:

  • Manglende tilgjengelighet og pålitelighet til informasjonen
  • Feilaktige og upålitelige regnskaper og ledelsesrapporter
  • Misligheter og tap av fortrolig informasjon
  • Redusert tillit hos finansielle samarbeidspartnere
  • Direkte økonomiske tap
  • Tap av omdømme
  • Kostnader for å rette opp feilene i etterkant
  • Tiltak og investeringer ikke understøtter virksomhetskritiske prosesser og måloppnåelse

 

Teknologi og tekniske løsninger alene, kan ikke løse virksomhetens behov for tilstrekkelig sikkerhet. Det er derfor viktig at det gjøres et godt grunnarbeid før løsninger og tiltak implementeres. Ikke minst er det viktig at ansatte får nødvendig opplæring knyttet til IT-sikkerhet og riktig bruk av IT-systemer. 

 

emma_4_770x367.png

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss

 

bjorn_christian_web.png

Bjørn Christian Borgen
Leder Informasjonssikkerhet og Risikostyring
M: +47 47 67 32 32
E: [email protected]