Om gransking

En betydelig andel av norske og utenlandske virksomheter rammes fra tid til annen av misligheter og illojale disposisjoner. Den negative effekten for den enkelte virksomhet er ofte stor.

Først og fremst i form av direkte økonomisk tap, men også i form av omdømmetap, redusert tillit hos forretningsforbindelser og redusert lojalitet og motivasjon hos de ansatte.

Misligheter er ofte vanskelig å avdekke da de kan omfatte avanserte og nøye planlagte opplegg for å holde mislighetene skjult. Velfungerende forebyggende tiltak er derfor viktige for å redusere mislighetsrisikoen til et akseptabelt nivå. I denne forbindelse vil en spesifikk mislighetsrevisjon gi virksomheten en oversikt over hvilke kontrolltiltak som bør iverksettes.

Ved mistanke om misligheter og økonomisk kriminalitet er det viktig å reagere hurtig for i størst mulig grad å begrense skadeomfanget. Samtidig er det viktig å opptre på en så diskre måte som mulig slik at spor ikke blir ødelagt. Effektiv avdekking og gransking av de kritikkverdige forholdene vil i så måte være avgjørende. RSM har kompetanse og erfaring innen granskingstjenester fra små og store oppdrag, både nasjonalt og globalt. Vi samarbeider med et ledende advokatfirma på større granskingsoppdrag i Norge.

 

marianne_1_770x367.png

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss