Personbeskatning

RSM Advokatfirma yter rådgivning knyttet til nasjonale og internasjonale skatterettslige problemstillinger for privatpersoner og lønnsmottakere, samt norske og utenlandske arbeidsgivere. For mange privateide selskaper har rådgivning også en side mot personbeskatning av eier som aksjonær, utdelinger fra selskapet, formuesbeskatning, mv. Problemstillingene er mange og til dels komplekse, og planlegging er ofte viktig for å finne skatteoptimale løsninger.

Innenfor personbeskatning bistår vi blant annet med:

 • Personlig skatterådgivning
 • Formue og optimalisering av formuesbeskatning
 • Investering i verdipapirer og finansielle instrumenter
 • Exit beskatning av finansielle instrumenter
 • Incentivordninger, aksje- og opsjonsprogram
 • Beskatning av utlendinger som arbeider i Norge
 • Beskatning av nordmenn som arbeider i utlandet
 • Skattemessig inn- og utflytting fra Norge
 • Skattemelding
 • Endring av skattekort og skatteberegninger
 • Kildeskatt og kreditfradrag   
 • Internasjonal trygd og arbeidsgiveravgift
 • Skattekonflikter, klagebehandling og rettsaker

 

emma_4_770x367.png

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss