Norge
Languages

Languages

Transaksjonsstøtte

Transaksjonsstøtte jobber i små, dedikerte team med god tilgjengelighet og i tett dialog med oppdragsgiver. Sammen med juridisk ekspertise i RSM Advokatfirma AS, kan vi sette sammen team som støtter oppdragsgivere med verdsettelser, forhandlinger, avtaleverk og finansiell og juridisk gjennomgang av oppkjøpskandidater. Tilsvarende kan vi støtte oppdragsgivere som er i en salgssituasjon.

Transaksjonsstøtte jobber også med sakkyndige redegjørelser etter selskapslovgivningen. Vi har gjennom flere år opparbeidet oss en solid ekspertise innen dette feltet, og leverer jevnlig slike tjenester til mange norske børsnoterte foretak.

Gjennom RSM-nettverket har vi tilgang på kompetanse og ytterligere kapasitet. Vi kan derfor sette sammen team på tvers av landegrensene når transaksjonene tilsier dette.
 

VÅRE TJENESTER
 

  • Finansiell due diligence
  • Skatte- og avgiftsmessig due diligence
  • Kjøpesumsmekanismer som «completion accounts» og «locked box»
  • Skatteplanlegging og selskapsstrukturer
  • Kjøpesumsallokering (PPA) – skatte- og regnskapsmessig allokering av kjøpesum/anskaffelseskost til eiendeler og forpliktelser
  • Verdivurderinger
  • Sakkyndige redegjørelser etter selskapslovgivningenHar du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår ansvarlige partner: 
vidar_.jpg
Vidar Haugen
Partner og leder Tjenestegruppe Transaksjonsstøtte
E: vh@rsmnorge.no
M: +47 934 68 670

 

MVA-fradrag for kostnader ved kjøp eller salg av selskap – nytt om rekkevidden!

  2018-utgaven av MVA-håndboken har nå blitt lagt ut på skatteetatens nettsider. Der har kapitlet om transaksjonskostnader og spørsmålet om fradrag for mva gjennomgått betydelige endringer.
27. april 2018
MVA-fradrag for kostnader ved kjøp eller salg av selskap – nytt om rekkevidden!

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling

Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder hos Foretaksregisteret, slik at man starter prosessene i tråd med disse fristene.
11. september 2017

Vår Tjenestegruppe Transaksjonsstøtte søker Senior Associate/Manager

Dine viktigste oppgaver og roller vil være å jobbe selvstendig med prosjektrelaterte oppgaver innen bl.a. finansiell due diligence og regnskapsanalyse utarbeide risikovurderinger og avansert finansiell modellering bistå RSMs revisjonsteam med finansiell ekspertise
17. januar 2017
Ledig stilling Transaksjonsstøtte