Åpenhetsrapport 2020

berg_770x367.png

I RSM er vi mer enn 200 kompetente og engasjerte mennesker, som hver dag jobber målbevisst for å forvalte den tilliten som eksisterende og nye kunder viser oss. Våre kunder varierer fra små norske selskaper til internasjonale børsnoterte konsern.

I løpet av de fem siste årene har vi doblet omsetningen vår, blitt betydelig flere ansatte og fått mulighet til å jobbe med enda flere interessante kunder. RSM er i kontinuerlig utvikling, og vi opplever stadig mer oppmerksomhet fra omverdenen. Dette er både krevende og gøy, og det åpner stadig nye muligheter for RSM som selskap. Samtidig medfører det økte krav til RSM som selskap så vel som hver enkelt ansatt. I RSM liker vi utfordringer og er opptatt av kontinuerlig utvikling og læring. Samtidig kjenner vi på at endringer er både krevende og utviklende.

Foruten fagkunnskap og bransjekompetanse, er endringskompetanse og endringsvilje etter min vurdering noe av den mest verdifulle kompetansen vi kan ta med oss inn i fremtiden. I så måte har de siste 12 månedene gitt oss mange muligheter til å vise at vi evner å tilpasse oss og håndtere endringer. Jeg er utrolig stolt av å være på lag med så mange positive, kompetente og endringsvillige kollegaer som gjennom et krevende år har vist en imponerende evne til å tilegne seg ny kunnskap og tilpasse arbeidsmetoder til situasjonen. Dette har vært avgjørende for RSM sin evne til å opprettholde høy kvalitet og møte både kundenes og omverdenens forventninger til RSM gjennom et annerledes år.

Året som har gått har for alvor synliggjort hvilke muligheter som ligger i teknologien og den teknologiske utviklingen. For meg handler ikke dette primært om muligheten til å effektivisere, men muligheten til å anvende teknologi til å heve kvaliteten og forbli relevante i de markedene vi operer. For å lykkes på denne reisen er det avgjørende at vi hver dag bruker muligheten til å lære noe nytt, og at vi alle forblir nysgjerrige på hvordan vi kan tilegne oss ny kunnskap som gjør oss i stand til å forstå hvordan vi kan bruke ny teknologi til å forbli relevante og levere tjenester av høy kvalitet. Da er det ekstra inspirerende å være på lag med kollegaer som våger å utfordre; For ingen kan klare alt alene, men sammen kan vi få til det utroligste. I RSM heier vi derfor på hverandre, og vi gleder oss når vi kan hjelpe en kollega til å lykkes.

Det siste året har vi vært lært mye som vi tar med oss videre inn i fremtiden. Samtidig forblir jeg overbevist om at fremtiden vil vise at kontinuerlige endringer blir en naturlig del av hverdagen. Dette innebærer at vi må forberede oss på at også morgendagen stiller nye krav og krever annen kompetanse enn gårsdagen. I RSM jobber vi derfor målrettet for å utvikle oss og bli litt bedre hver eneste dag, slik at vi også i fremtiden skal vise oss tilliten verdig og møte både våre egne og omverdenens forventninger.

I RSM tror vi på åpenhet og det å snakke sammen, og vi er overbevist om at dette er med på å skape tillit hos både ansatte, kunder og omverdenen for øvrig. Åpenhet rundt spørsmål om selskapets eierskap, inntekter, medarbeiderutvikling og kvalitetskontroller er derfor viktig for RSM. Dette er blant de forholdene du kan lese mer om i denne rapporten.

God fornøyelse!

 

Hans Ragnar Berg
Daglig leder

 

apenhetsrapport_2020_770x367.png

Les og last ned Åpenhetsrapport 2020