Norge
Languages

Languages

Fiskeri & Akvakultur

Sjømatnæringen i Norge er en svært viktig næring og er den tredje største eksportnæringen i Norge. 44 000 arbeidsplasser er fordelt på fiskeri, havbruk, foredling, eksport og ulike hjelpefunksjoner. Fiskeri har de siste 10 årene holdt seg på et stabilt fangstnivå mens oppdrett har hatt en betydelig vekst og utvikling. Forskning, forebygging av sykdom, teknologi og fokus på dyrevelferd vil være viktig for å opprettholde en bærekraftig utvikling.


Vår erfaring og vårt fokus

Vi har erfaring med revisjon og rådgivning til de fleste aktørene innen akvakultur og fiskeri.


Hva kan vi bistå med ?

Vi forstår de viktigste driverne og utfordringene i bransjen og kan levere effektive tjenester til næringen. Vårt hovedfokus og vår hovederfaring er innen revisjon, men vi tilbyr også tjenester innen transaksjonsstøtte, IFRS og skatt.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår ansvarlige partner: 
tom_h_web.jpg
Tom Henning Rønshaugen 
Partner og leder Bransjegruppe Fiskeri & Akvakultur
E: [email protected]
M: +47 482 90 688

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss