Finansiering av virksomheter kan deles inn i egenkapital og fremmedkapital. Egenkapital innebærer at det er eierne som gir finansieringen, og det kan skje ved at eksisterende eiere skyter inn mer kapital i virksomheten eller ved at nye eiere får skyte inn kapital mot en eierandel. Når man åpner for nye eiere, vil det innebære at de eksisterende eierne får en redusert eierandel. For gründervirksomheter er det vanlig å innhente egenkapital fra nye eiere, for å finansiere videre utvikling av virksomheten.

De fleste virksomheter har også fremmedkapitalisering i større eller mindre grad. Det vanligste er lån fra bank, men det blir stadig vanligere å låne av andre ved utstedelse av obligasjoner. Ved å låne penger i banken eller ved utstedelse av obligasjoner gir man ikke fra seg eierandeler i selskapet, men til gjengjeld har banken og obligasjonshaverne i praksis prioritet før eierne til å få tilbake kapitalen sin.

Det finnes også en rekke andre måter å innhente kapital på. Et eksempel på det er crowdfunding.

Ønsker du at vi kontakter deg?