Hva som er den beste selskapsformen avhenger av virksomhetens omfang og art, samt ønsker knyttet til skatt, kapitalflyt og ansvarsbegrensning. Hvilken selskapsform man velger bør derfor vurderes konkret.
 

  • Aksjeselskaper er den vanligste selskapsformen. Risikoen er begrenset til den innbetalte kapitalen (aksjekapital og overkurs). Aksjeselskaper reguleres av reglene i aksjeloven, og stiftes ved at stifterne utarbeider stiftelsesdokument, innbetaler minste aksjekapital på kr 30 000 og registrerer det i Foretaksregisteret.
  • Deltakerlignede selskaper er selskaper som lignes (beskattes) hos eierne, og der ansvaret er ubegrenset. De vanligste selskapsformene er selskap med ubegrenset ansvar (ANS), der hver deltaker er ansvarlig for alle selskapets forpliktelser, og selskap der hver deltakers ansvar er begrenset til sin andel av selskapets forpliktelser (DA). I tillegg finnes andre selskapsformer som kommandittselskap (KS) og indre selskap (IS). Disse selskapsformene reguleres av reglene i selskapsloven.
  • Enkeltpersonforetak (EPF) oppstår når noen driver virksomhet for egen regning og risiko, og medfører at man får tildelt et organisasjonsnummer, må levere næringsoppgave med vedlegg (skatt), og kan få regnskaps- og/eller revisjonsplikt.

Ønsker du at vi kontakter deg?