Aksjesparekonto – fristen nærmer seg

shutterstock-239393797.jpg

31. desember 2019 er siste mulighet til å flytte aksjer og aksjefond du allerede har inn i en aksjesparekonto uten beskatning, men for å overholde denne fristen har de fleste banker og andre som tilbyr aksjesparekonto en frist for sine kunder som løper ut før det…

31. desember 2019 avsluttes overgangsordningen som ble fastsatt av Stortinget da reglene om aksjesparekonto ble innført i september 2017. Etter desember 2019 må du betale skatt av opptjent gevinst hvis du skal flytte aksjer og fond til en aksjesparekonto. 

Aksjer og aksjefond med latent gevinst kan dermed flyttes inn på en aksjesparekonto og reinvesteres uten beskatning. Midlene beskattes da først når de tas ut av kontoen.

En overføring etter 31. desember 2019 vil derimot medføre skattepliktig realisasjon. Dette kan likevel være en fordel om en gevinst ikke skal reinvesteres, men for eksempel skal brukes på andre private investeringer, nedbetaling av gjeld, forbruk, o.l. Aksjesparekonto bør heller ikke brukes til å flytte latente tap, ettersom det vil oppnås fradragsrett for tapet om de realiseres eller flyttes inn på aksjesparekonto etter 31. desember 2019.

Reglene om aksjesparekonto gjelder kun børsnoterte enkeltaksjer hjemmehørende i EU/EØS, egenkapitalbevis (tidligere grunnfondsbevis) og aksjefond med aksjeandel på minst 80 %. Rene rentefond eller fond med høy andel av rente faller ikke inn under ordningen.

 


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss