Aksjonærlån – skattemessig behandling

bygning_ida_.png

Fra og med 7. oktober 2015 har lån som ytes til aksjonær i aksjeselskap blitt beskattet som utbytte, jf. skatteloven § 10-11. Det er viktig å kjenne til disse reglene for å kunne rapportere riktig og for at handlinger ikke skal få andre konsekvenser enn man regner med. Det reiser også flere problemstillinger at det er forskjell på avtalerettslig og skattemessig behandling. Skatteetaten har derfor laget en nettside med spørsmål og svar knyttet til aksjonærlån.

Tilsvarende regler for selskapsdeltaker

Tilsvarende regler som for aksjonærlån gjelder også for andelseiere i deltakerlignede selskaper (selskapsdeltaker), jf. skatteloven § 10-42 (11). Disse reglene gjaldt først fra 11. mai 2016.

Fradrag for skjerming

Når aksjonærlån beskattes som utbytte skal det også gis fradrag etter reglene om skjerming (skatteloven §§ 10-12 og 10-42).

Unntak for enkelte lån fra selskap til aksjonær

Det er i forskrift til skatteloven gitt fire unntak fra utbyttebeskatning av lån fra selskap til aksjonær:

  1. Kreditt eller sikkerhetsstillelse som gis fra finansforetak (som banker, forsikringsforetak, etc.)
  2. Kreditt under kr 100 000 dersom kreditten innfris innen 60 dager etter den ble gitt
  3. Kundefordringer som er ledd i selskapets ordinære virksomhet som innfris innen 30 dager
  4. Kreditt eller sikkerhetsstillelse som gis fra arbeidsgiver til arbeidstaker som ikke eier mer enn fem prosent av aksjene eller har mer enn fem prosent av stemmene på generalforsamlingen

Tilbakebetaling av lånet

Dersom hele eller deler av lånet tilbakebetales til selskapet, vil innbetalingene anses som innbetalt kapital i selskapet, og skal legges til inngangsverdien på aksjene/selskapsandelene. Senere utdelinger vil følgelig kunne klassifiseres som skattemessig tilbakebetaling av innbetalt kapital, og vil ikke være skattepliktig for mottakeren.

Dersom aksjonæren/andelseiere i stedet for å betale ned på lånet gjør det opp ved å motregne mot utdeling fra selskapet, vil ikke utdelingen være å anse som skattepliktig inntekt.

Skatteetatens nettside med spørsmål og svar

Som følge av mange spørsmål rundt beskatning av aksjonærlån som utbytte, har skatteetaten laget en egen nettside for spørsmål og svar. Disse er i hovedsak knyttet til:

  1. Hvordan nytt regelverk får anvendelse på lån tatt opp før ikrafttredelsen 7. oktober 2015
  2. Unntaksreglene
  3. Når aksjonær er ansatt i selskapet
  4. Andre spørsmål knyttet til sikkerhetsstillelse, konkurs, FIFU-prinsippet, innbetalt kapital, mv.

 

Spørsmål og svar kan leses på nettsidene til skatteetaten.


 

Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

Motta nyttige nyheter, tips og råd fra oss: 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss