anders_ranum_ekas_ny_senioradvokat.png

RSM Advokatfirma styrker sin skatteekspertise ytterligere med ansettelsen av senioradvokat Anders Ranum Ekås.  

Vi ønsker Anders varmt velkommen til oss! Han har tidligere jobbet 10 år i KPMGs avdeling for internasjonal skatt, og har jobbet i skjæringspunktet mellom regnskap og skatt. Han har bred erfaring både med nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning. Han har et godt øye for tall, og har samarbeidet mye med revisor, herunder ad-hoc rådgivning og kvalitetssikring av skattemeldinger. For øvrig vil Anders jobbe mye med rentebegrensningsreglene og fritaksmetoden. Han vil også bistå også med transaksjonsstøtte/due diligence.

Vi opplever at vi får stadig flere oppdrag som gjelder internasjonale skatteforhold, så det er en stor glede og veldig viktig for oss å ha fått en med så lang erfaring på dette området som Anders. Hans erfaring fra en av de store internasjonale revisjonsselskapene er en stor fordel, når vi skal løse komplekse problemstillinger eller hjelpe kunder med å etablere en god internasjonal selskapsstruktur.