Finnes det en app for godt samspill?

tone_og_magnus2.png

All kommunikasjonsteknologi og smarte løsninger til tross; man skaper bedre samspill gjennom å møtes ansikt til ansikt.

I år skal to RSM-kontorer lære hverandre bedre å kjenne, gjennom hospitering av medarbeidere. I januar og februar var fire medarbeidere fra bergenskontoret i Oslo og i juni tar en av oslomedarbeiderne turen den andre veien.

Formålet med hospitering har vært dels å utnytte hverandres kapasitet, dels å bli bedre kjent med hverandre. Magnus og Tone var på plass i Oslo i henholdsvis tre og to uker i januar, to øvrige kollegaer i februar.

- Ettersom oslokontoret har flere større kunder enn oss, noen av dem børsnoterte, er det høyere arbeidsbelastning tidlig på året, mens vi i Bergen som regel har større trykk fra og med mai, forteller Magnus Kvinge Tande. - Da er det jo gunstig å kunne bistå hverandre med å få unna toppene.

Verdien av å møtes

Det lar seg naturligvis gjøre å bistå kollegene i hovedstaden uten å måtte ta turen over fjellet, men i RSM råder en overbevisning om at samarbeidet blir bedre av å møtes og jobbe side om side.

- Det hadde jo vært økonomisk mer gunstig for RSM på kort sikt om vi ble værende her i Bergen, sier Tone Holmefjord Ådland. - Det er likevel noe eget å kunne diskutere problemstillinger med kolleger på samme team, snarere enn å ha en dialog per e-post eller videokonferanse. Uten muligheten til å pirke sidemannen på skulderen og stille et spørsmål blir det fort til at man grubler på en sak alene.

- Dessuten er det verdifullt å kunne bli med i kundemøter, fortsetter Magnus.

Teori og praksis

Én ting Tone og Magnus har fått med seg fra oppholdet er verdien av å se hvordan ting gjøres i praksis fra det ene kontoret til det andre.

- Mye lærdom kan man ta til seg gjennom teori, men det er noe helt annet å være vitne til hvordan ting faktisk gjøres i arbeidshverdagen, sier Magnus. - Eksempelvis fikk jeg en bedre forståelse for hvordan man på oslokontoret planlegger arbeidet.

- Det er jeg helt enig i, utdyper Tone. - Å se hvordan den detaljerte planleggingen ga en mye bedre arbeidsflyt, er noe jeg har tatt med meg til Bergen. Det tviler jeg på om jeg hadde gjort om det bare ble nevnt i en opplæringsvideo.

Det finnes ikke en app for godt samspill

Hvor enn fantastisk teknologi er, så er det fremdeles en verdi i at mennesker møtes for å bli kjent og utveksle erfaringer. Det er i alle fall vår lærdom av årets første runde med hospitering.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss