Arbeidsgiveravgift: Regelendring for ambulerende virksomhet

togstasjon.png

Reglene for beregning av arbeidsgiveravgift for ansatte som utfører hovedvekten av sitt arbeid i en sone med annen sats enn den sonen arbeidsgiver er registrert i, er endret med virkning fra 1. januar 2021. Arbeidsgiver kan nå bruke satsen i en sone der denne er lavere enn for registreringssonen.  Bedrifter dette gjelder for bør derfor sørge for å tilpasse sine systemer, så arbeidsgiveravgiften som betales på januar lønnen ikke blir for høy.

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet er en virksomhet der ansatte midlertidig utfører hoveddelen av sitt arbeid i en annen sone enn der arbeidsgiver er registrert. Det kan for eksempel gjelde transportvirksomhet, arbeidsutleie eller gjennom bruk av hjemmekontor.

Tidligere regler (til og med 31. desember 2020)

Utgangspunktet før regelendringen, var at arbeidsgiver skulle beregne arbeidsgiveravgift med satsen for sonen arbeidsgiveren, eventuelt den aktuelle underenheten, var registrert (registreringssonen).

Det kunne gjøres unntak fra dette for ambulerende virksomhet. Unntak ble imidlertid kun gjort der ansatte midlertidig utførte arbeid i en annen sone med høyere sats enn registreringssonen. Utførte derimot den ansatte arbeid i en sone med lavere sats enn registreringssonen, var regelen at satsen for registreringssonen må legges til grunn.

De nye reglene fra 1. januar 2021

Fra 1. januar 2021 ble reglene endret, slik at regelen om ambulerende virksomhet også skal gjelde der den ansatte utfører hoveddelen av sitt arbeid i en sone med lavere sats enn sonen der arbeidsgiver er registrert. For bedrifter som har ansatte plassert på hjemmekontor i en sone der arbeidsgiveravgiftssatsen er lavere enn for sonen der arbeidsgiver er registrert, kan altså arbeidsgiver fra og med 2021 legge til grunn satsen for denne lavere sonen.

Vi vil derfor anbefale bedrifter som har ansatte som utfører arbeid i andre soner enn der de selv er registrert, til å gjennomgå og om nødvendig tilpasse lønnssystemet så det ikke innbetales for mye i arbeidsgiveravgift på lønnen som utbetales i januar eller påfølgende måneder.

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss