Artikkel publisert i Finansavisen R 8. mars 2018. Forfatter: Bjørn Henning Grandal


Revisjonsselskapet RSM fikk drømmemannen da de ansatte sivilingeniøren Per Øyvind stene som finansdirektør. – Han blåste konkurrentene av banen, sier adm. direktør Hans Ragnar Berg.

– Dette var første gang jeg så en slik stilling. RSM søkte etter en teknologidrevet CFO med en god forretningsforståelse og inngående kompetanse om digitale arbeidsplasser. I tillegg var det en knallgod stillingsannonse. Absolutt en av de bedre jeg har sett, sier Per Øyvind Stene.

Det å bruke teknologiske hjelpemidler til å gjøre en bedre og mer effektiv jobb hadde vært en sentral del av alle stillingene Stene tidligere hadde hatt.

– Beskrivelsen av den de søkte etter føltes som noe jeg kunne ha skrevet om meg selv. Jeg forhørte meg både med kunder og ansatte i selskapet, og de bekreftet inntrykket jeg allerede hadde av et kompetent miljø og et godt sted å jobbe.

 

Drømmemannen 

Adm. direktør Hans Ragnar Berg i RSM var heller ikke i tvil.

– Per Øyvind blåste konkurrentene av banen i intervjuprosessen fordi han har klare ambisjoner og tanker om hvordan vår bransje må omstille seg i møte med digitaliseringen. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har også en mastergrad i International Business fra NHH på toppen. Det er nok litt utypisk at en sivilingeniør tar finanstoppjobben i et revisjons- og rådgivningsfirma, men det er helt i tråd med vår vurdering av at inngående teknologiforståelse vil bli viktigere for fremtidens CFO-er, sier Berg.

– Som sivilingeniør med en master fra NHH i tillegg har min styrke i alle tidligere jobber vært gode analytiske evner kombinert med en noe dypere forståelse av matematikk, statistikk, programmering og databaser enn de fleste økonomer, sier Stene.

Han beskriver seg selv også som nysgjerrig og konstruktiv lat, som gjør at han alltid ser etter måter å løse oppgavene mer effektivt på.

 

Må ikke være revisor

– Det er viktig å ha oversikt over både mulighetene og begrensningene teknologien gir. Jeg kan jobbe både med helikopterperspektiv og drille ned i detaljene, men jeg har også allerede fått høre at jeg sannsynligvis kan mer om programmering enn ligningspapirer. Det er nok sant, men helt fra jeg søkte på stillingen har jeg hatt et bevisst forhold til at man ikke behøver å være revisor for å kunne styre økonomien i et revisjonsselskap.

Stenes sjef, Hans Ragnar Berg, var 100 prosent klar på at det kun var en teknologiorientert CFO som dugde i RSM. Berg mener at dette gjelder for de fleste bedriftene i SMB-markedet. Teknologientusiast Stene er naturligvis ikke uenig i disse påstandene.

– I de aller fleste tilfellene mener jeg at han har rett. Utfordringen i mange bedrifter, og spesielt i SMB-markedet, er at teknologiske endringer ofte kommer i rykk og napp, uten koordinasjon og tanke på integrasjon mellom systemer. Man har ikke ressurser til spesifiserte roller, og det resulterer gjerne i mindre effektive løsninger med ulike grunndata i forskjellige systemer og funksjonalitet som ikke benyttes, sier han.

 

Unngår tvangstrøye

Stene mener at det er bra når initiativ til teknologiske endringer kommer fra brukerne av de nye løsningene, men uten et filter som fokuserer på kost/nytte for hele bedriften, kan det fort bli mer «kjekt å ha» enn det som er forenlig med en sterkest mulig bunnlinje.

– Jeg har selv erfaring, riktig nok fra større bedrifter, med at man kan ende opp med IT som «the tail wagging the dog» dersom alle funksjoner får teknologiske løsninger kun spesialtilpasset deres behov. For stor kompleksitet kan bli en tvangstrøye for fleksibilitet og gi  økte kostnader.

Digitalisering, automatisering og også robotisering har tilsynelatende vært høyt på agendaen i næringslivet i mange år nå, men fortsatt er det mye prat og få konkrete løsninger. Stene mener at det hele egentlig ikke er så komplisert.

– Forskjellen på en manuell og en digital prosess er at den systematiske rekken av handlinger som transformerer input til output utføres av datamaskiner. Konseptet er ikke mer komplisert enn det, og vellykkede digitale prosesser har som kjennetegn at de fort blir en vane man knapt husker å ha vært foruten, sier han.

 

Fremoverlent tilnærming

For RSM handler det om alt fra elementære ting som generering av fakturaer fra timelister, automatiske posteringer i økonomisystem og produksjon av rapporter internt, til dataflyt med kunder og databehandling av informasjonen fra kundene i selskapets utarbeidelse av revisjonsbevis.

– Flere av våre kunder har allerede digitalisert de fleste prosesser som genererer tall til regnskapssystemet, og da må vi forstå kundenes digitale prosesser for å kunne yte kunden en relevant tjeneste.

For Stene er det viktig å ha en fremoverlent tilnærming til digitalisering.

– Den gir oss muligheten til å utføre mer arbeid på kortere tid og bruke mindre tid på manuelle, gjerne repetitive prosesser, noe de fleste i adferd og forbruk viser stor velvilje til.

Som CFO ønsker Per Øyvind Stene å utfordre og pushe frem løsninger hvor RSM bruker teknologi til å erstatte eller forbedre manuelle og digitale prosesser uten å måtte betale for mye for det.

– Det kan være alt fra å være en diskusjonspartner til å formulere algoritmer, gi opplæring og informere om tilgjengelige muligheter, spesielt databasekompetanse som dessverre er en stor mangelvare blant nyutdannede økonomer, og i enkelte tilfeller skrive noen linjer kode, sier han. 

 

Vil utvikle revisjonsprosessen

Stene jobber tross alt i et revisjonsselskap, og han mener at den mest spennende delen av jobben vil være å holde seg oppdatert på teknologiske løsninger som kan bidra til å utvikle revisjonsprosessen.

– Maskinlæring og robotisk prosessautomatisering er nøkkelord for den teknologiske utviklingen innen faget. Det vil være min oppgave å knytte kontakt med fagmiljøer og leverandører som forstår våre utfordringer og kan ta tak i våre datasett.

I motsetning til de fem store kan imidlertid ikke RSM kaste store summer på utviklingsprosjekter med vage mandater om hva man skal levere.

– Vi tror at samarbeid med mindre og mer spissede miljøer vil tilføre løsninger som er bedre tilpasset det mangfoldet blant norske, eierstyrte selskaper vi opererer i, sier Per Øyvind Stene.

 

Les artikkelen i pdf:  fa_r_8.3.18_1.pdf og fa_r_8.3.18_2.pdf