henrik_og_axel_770x367.png

Henrik Berge Braaten og Axel Wollan, Associates i RSM 


Se for deg å måtte gjøre samme enkle oppgave om og om igjen! Det er ingen sjeldenhet for en revisor. Det har Axel og Henrik lyst til å endre på.
 

På sin første dag i RSM høsten 2018, ble Axel og Henrik invitert inn i en prosjektgruppe av økonomidirektøren Per Øyvind. Gruppen skulle omhandle teknologi, uten noen videre definisjon.
 

- Jeg var intern her for to år siden, forteller Axel, og fortalte da om min interesse for teknologi og at jeg har programmert litt på NHH. Det var nok årsaken til at jeg ble invitert inn.

- Jeg ble invitert i gruppa ettersom jeg skrev en masteroppgave om kunstig intelligens innen revisjon, supplerer Henrik. Vi har vært heldige å få bruke interntid fremfor fritid på dette prosjektet.

Automatisering
 

Klassiske oppgaver som er ideelle for RPA, er gjentagende oppgaver som følger et gitt mønster

Med tilgang til UiPath, en programvare for utvikling av automatiseringsløsninger, begynte jakten på oppgaver som lå lagelig til for hugg.

- Klassiske oppgaver som er ideelle for det vi på fagspråket kaller RPA (robotic process automation) er gjentagende oppgaver som følger et gitt mønster, sier Axel. - Vi tok dermed tak i den første oppgaven vi fikk som vi mente var moden for en test.

- Det var en oppgave der samme prosedyre skulle gjentas et utall ganger, legger Henrik til, ved å hente ut informasjon fra et system på nettet. Det er enklere måter å bli gal på enn å gjenta samme oppgave såpass mange ganger.

6 000 kunder med samme behov

Etter en vellykket test ble roboten vist frem for alle kolleger på et kontormøte. Det var ikke mangel på forslag til andre lignende oppgaver som kunne automatiseres.
 

- Med nye regler for hvitvasking må vi hente ut firmaattesten til samtlige kunder fra Brønnøysundregistrene, fortsetter Henrik. Det har tidligere vært en manuell jobb, som ikke bare er svært tidkrevende, men også gjentagende. Den har vi nå automatisert.
 

RSM har også automatisert jobben med å kjøre ut grunnboken for alle kunders ulike eiendommer, for å dokumentere eventuelle heftelser. Roboten gjør det på en brøkdel av tiden et menneske ville gjort det på.

Lite motstand å spore

Å gjennomføre endringer er ikke alltid smertefritt, men så langt har det vært lite motstand å spore.

- En nyutviklet robot som skulle utføre et utvalg betalingstransaksjoner slo seg vrang, som igjen førte til at vi fikk en regning vi selv syntes var heftig, sier Axel. - Da forventet vi å få litt tyn, men det ble satt på kontoen for læring.

- Jeg føler at vi har blitt møtt med åpne armer når vi har kommet med forslag, og det til tross for at vi i grunn fjerner deler av livsgrunnlaget vårt, skyter Henrik inn.

Fremtidens næring

Spørsmålet er nemlig om det i det hele tatt vil være behov for en revisor i fremtiden, gitt at det meste kan automatiseres. Alt fra Martin Ford til Stiftelsen för strategisk forskning i Sverige har uttalt at det er så mye som 97 % sjanse for at revisjonsassistenter forsvinner innen 2035!
 

Den tradisjonelle revisorbransjen vil dø ut om 20 år dersom den ikke endrer seg

- Min masteroppgave handlet blant annet om nettopp det, at den tradisjonelle revisorbransjen vil dø ut om 20 år dersom den ikke endrer seg, sier Henrik. Jeg er neimen ikke så skråsikker nå, ettersom det ennå er mye dårlig data som ikke egner seg til å hentes ut av andre enn mennesker. Ennå får vi bilag i permer rett som det er, eksempelvis. Ting tar tid, åpenbart.

- Jeg tror snarere at automatisering fjerner de kjedelige arbeidsoppgavene, avslutter Axel, som frigir tid til å jobbe med langt mer spennende og krevende oppgaver.