Norge
Languages

Languages

Forenklinger i regnskapsloven fra 1.1.2018: Små foretak slipper årsberetning

istock-000041435360-large.jpg


Stortinget har vedtatt de foreslåtte forenklingene i regnskapsloven mv. som ble foreslått av Finansdepartementet i juni i år. Lovsaken ble ferdigbehandlet i Stortinget 11. desember.


De viktigste vedtatte forenklinger er som følger:


  • Små foretak (også små aksjeselskap) blir unntatt fra plikten til å utarbeide årsberetning. Opplysning om usikkerhet om fortsatt drift, hvis usikkerhet foreligger, tas inn i note.
  • Krav til åpningsbalanse ved stiftelse, fusjon, fisjon eller omdanning av AS til ASA videreføres ikke i selskapslovgivningen. Det samme gjelder for mellombalanser ved fusjon i ASA dersom samtlige aksjeeiere samtykker.
  • Små foretak som er enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap der ingen av deltakerne er juridiske personer med begrenset ansvar, kan avlegge regnskap etter begrenset regnskapsplikt.

I RSM nyhetsbrev nr. 10 i juni skrev vi mer utfyllende om de foreslåtte endringene, les tidligere nyhetssak her.


Lovendringene gjelder fra 1. januar 2018, med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere. Det vil si at små foretak ikke vil være pliktig til å utarbeide årsberetning for regnskapsåret 2017.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss