Foreslåtte endringer i rederiskatteordningen

Foreslåtte endringer i rederiskatteordningen

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i rederiskatteordningen.

Rederiskatteordningen stiller krav til hva slags virksomhet som kan utøves med selskapenes fartøyer. Departementet foreslår i høringsnotatet av 24. september 2021 å åpne for å drive visse typer virksomhet som i dag ikke er tillatt innenfor ordningen (delt virksomhet). Det vil si at fartøyer i perioder kan brukes til andre formål enn transport og offshoreservice virksomhet. Denne tilleggsvirksomheten skal beskattes med ordinær selskapsskattesats (22 %).

Formålet med endringene er ikke å utvide ordningen til å omfatte nye segmenter innenfor sjøfart, men å legge til rette for at rederier kan fortsette med skattefri virksomhet som omfattes av rederiskatteordningen, selv om det i noen tilfeller er hensiktsmessig å drive virksomhet som ikke er tillatt i dagens ordning. Forslaget kan blant annet få betydning for skipsfart knyttet til havbruk og transport av petroleum.

I høringsnotatet foreslås det også noen andre endringer i rederiskatteordningen. Disse endringene gjelder renter og garantiprovisjoner, fradragsføring av underskudd fra kommandittselskap og indre selskap samt inntektsoppgjør knyttet til andeler i deltakerfastsatte selskap.

Høringsfristen er 7. januar 2022.
 

Les høringen i sin helhet her

 


Meld deg på vårt nyhetsbrev her: 

 

Kontakt

Synne Bjotveit
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss