Foreslåtte endringer i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Endringer i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte.

Grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte kan på nærmere vilkår gjennomføres skattefritt. Et av vilkårene er at transaksjonen må kunne gjennomføres med skattemessig kontinuitet i det utenlandske selskapets hjemstat på selskaps- og aksjonærnivå. Vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet forutsetter at både selskapet og Skatteetaten setter seg inn i andre staters rett for å vurdere om den innebærer kontinuitetsbehandling i utlandet. I praksis har det vist seg å være både vanskelig og ressurskrevende å oppfylle dette vilkåret. På bakgrunn av dette foreslår departementet at vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet fjernes. Dette innebærer at den skattemessige behandlingen i utlandet ikke blir relevant for skattefritak i Norge, og det er kun norske skatteposisjoner som kreves videreført med kontinuitet.

Formålet med forslaget er å forenkle reglene, og å legge bedre til rette for optimal organisering for næringslivet. Lovendringen foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2022.

Høringsfristen er 22. desember 2021.

 

Les høringen i sin helhet her.


Meld deg på vårt nyhetsbrev her: 

 

Kontakt

Synne Bjotveit
Partner | advokat
Anine Karstensen
Senioradvokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss