Norge
Languages

Languages

Formuesskatt – Bør du endre verdsettelsestidspunktet?

bygning_skatt.png

Reglene for hvordan formuesverdien på ikke-børsnoterte aksjer fastsettes for privatpersoner, åpner for å velge om man vil bruke selskapets formuesverdi per 1. januar 2019 eller 31. desember 2019. Men om man ønsker å bruke formuesverdien per 31. desember begynner det å haste med å gjennomføre en kapitalendring…

 

Privatpersoner beregner som utgangspunkt formuesverdi på ikke-børsnoterte aksjer basert på fjorårets tall, slik at ved neste skattemelding – inntektsåret 2019 som skal leveres i 2020 – er det formuesverdien per 1. januar 2019 som legges til grunn. Denne formuesverdien er innberettet i selskapenes skattemeldinger for 2018.  Grunnen til det er at selskaper normalt ikke har levert sin skattemelding for 2019 når privatpersoner skal rapportere verdien på aksjene i sin skattemelding for 2019.

Det skal imidlertid gjøres unntak fra dette utgangspunktet dersom selskapet har foretatt kapitalendringer i løpet av inntektsåret, fordi lovgiver da har ment at det er viktig at formuesverdien korrigeres med kapitalendringene. I slike tilfeller skal man derfor legge formuesverdien per 31. desember 2019 til grunn, og det gir dermed både selskaper og aksjonærer med bestemmende innflytelse en mulighet til å velge verdsettelsestidspunkt – 1. januar 2019 eller 31. desember 2019.

For å finne ut om det er en fordel å bruke formuesverdiene per 1. januar eller 31. desember, må de fleste selskaper simulere forventet formuesverdi. For enkelte selskaper vil det kunne være krevende å foreta en slik simulering på grunn av størrelsen og kompleksiteten på selskapet. For andre selskaper er det imidlertid enkelt å ta stilling til på hvilket tidspunkt formuesverdien var lavest: For eksempel hvis selskapet har hatt store endringer i verdien på finansielle investeringer, har hatt økning eller nedgang i leieinntekter, har gått med betydelige overskudd eller underskudd, osv.

Endring av formuesverdsettelsestidspunktet gjøres enklest ved en kapitalforhøyelse, som kan gjennomføres uten kreditorfrist. Kapitaløkninger vil imidlertid innebære vedtektsendring ettersom aksjekapitalen økes, som krever derfor beslutning i en ekstraordinær generalforsamling.

Valget må imidlertid tas i løpet av de nærmeste ukene, for en kapitalendring må være registrert før årsskiftet og saksbehandlingstiden hos Foretaksregisteret er for øyeblikket rundt 3 arbeidsuker! Med kun 4 hele arbeidsuker igjen av 2019, begynner det derfor å haste med å simulere formuesverdi og melde kapitaløkninger.

 


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

 

Kontakt

Morten Skjold Ødegaard
Advokatfullmektig MNA

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss