per_erling_omsland_770x367.png

Hvor skal du begynne å jobbe? Hvilken arbeidsplass er riktig for deg? Det er neimen ikke lett å ta karrierevalg. Når du er i tvil kan du gjøre som Per Erling; la magefølelsen styre.

Per Erling Omsland går sisteåret på master i regnskap og revisjon ved NHH, og skal begynne hos RSM i Kristiansand etter studiene. Det valget er ikke utelukkende styrt av en nøysom vurdering av fordeler og ulemper. Tilfeldigheter har spilt en viss rolle.

- Jeg vurderte flere ulike internships under studiene, men det er ikke lett å velge når mange av de store revisorselskapene er nokså like. De er jo alle bra, men å avdekke hvilket som er mest riktig er et vanskelig valg. Der synes jeg RSM skilte seg ut, ved å være hakket mindre, men absolutt stort nok. Men jeg skal innrømme at valget var litt tilfeldig.

De fem ukene Per Erling var ved oslokontoret viste at det kan være lurt å la tilfeldighetene råde noen ganger.

- De fem ukene var veldig lærerike, både om faget revisjon, om arbeidslivet og hva slags miljø jeg trives i. Jeg ble kastet ut på dypt vann og fikk jobbe med kunder fra første dag. Jeg var i kundemøter to ganger i uken med ulike team, og det ga et fint innblikk i ulike bransjer og ulike kolleger. Det var veldig lærerikt, og jeg anbefaler alle å være intern under studiene.

Å vende snuten hjemover

Per Erling begynner på RSMs kristiansandskontor etter studiene, et valg som ble fattet delvis på basis av magefølelsen.

- Jeg var på besøk hos RSMs kontor i Kristiansand i påsken, og magefølelsen min var veldig god, det føles riktig å begynne der. Det er kanskje forventet at en revisorstudent skal være mer faktabasert i sine beslutninger? Vel, det lever jeg godt med. Det er også spennende at kontoret er relativt nytt, da kan jeg være med å sette preg på det.

Valget var også godt hjulpet av at Per Erling er fra Kristiansand selv og at han har samboer fra byen. At han kjente igjen stemningen fra oslokontoret var også en viktig faktor i valget.

- For meg er det tydelig at RSM har en felles kultur, menneskene fremstår veldig like fra det ene kontoret til det andre. De er veldig inkluderende og legger til rette for deg som enkeltindivid. Det er jo en fordel å ikke være én av 100 nye. Vi var to stykker som var interns i RSM samtidig, og det gir rom for en veldig god oppfølging.

Forventninger om arbeidslivet

Med kun fem ukers erfaring fra et internship er det ikke godt å ha en klar formening om hvordan arbeidslivet faktisk er.

- Jeg fikk overraskende mye ansvar som intern, og har fått signaler om at jeg får enda mer ansvar når jeg begynner i fast jobb. Det gleder jeg meg til. Jeg er helt sikker på at jeg kommer til å bli utfordret både faglig og personlig. Målet mitt fremover er å lære mest mulig og bli god på det jeg jobber med. Du kan med rette si at jeg gleder meg.

 

per_erling_770x367.png