Forslag om å fjerne 350-kroners grensen for mva-fritak ved innførsel av varer

retail_770x367.png

Finansdepartementet sendte 6. juni ut et høringsbrev med forslag om å fjerne dagens mva-fritak ved kjøp av varer fra utlandet til en verdi under 350 kroner.

Norske næringsdrivende har i mange år kjempet mot dette fritaket som oppleves som konkurransevridende, og Stortinget har på denne bakgrunn bedt regjeringen utarbeide et forslag som det Finansdepartementet nå har lagt frem.

Forslaget går i korte trekk ut på å pålegge utenlandske næringsdrivende som selger varer av lav verdi til norske forbrukere, å la seg registrere i en forenklet registreringsordning for mva (VOSC – VAT on Small Consignments), som i dag allerede gjelder for utenlandske tilbydere av elektroniske tjenester (VOES – VAT on Electronic Services). Det foreslås samtidig at slike varer ikke skal måtte gjennomgå tollbehandling og følgelig fortsatt heller ikke pålegges tollavgifter, men kun merverdiavgift.

Den forenklede behandlingen skal likevel ikke omfatte mat, godteri og brus. Slike varer er foreslått å skulle avgiftsbelegges fra første krone, og særavgiftsfritakene som i dag også gjelder for en rekke av disse varene, eksempelvis sukker- og sjokoladeavgiften, foreslås i tillegg opphevet. Det betyr at import av slike forsendelser forutsetter tollbehandling.    
 

Høringsnotetet er tilgjengelig her.

Kontakt

Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss