Forslag om omlegging av petroleumsskatten fra 2022

RSM - Endringer petrolumsskatt

På en pressekonferanse den 31. august, la regjeringen frem forslag om store endringer i petroleumsskatten med virkning fra 2022.

Finansminister Jan Tore Sanner uttalte i denne forbindelse at «omleggingen vil gjøre skattesystemet for olje- og gassvirksomheten bedre tilpasset utviklingen på norsk sokkel i årene fremover. Endringene vil innebære at skattevilkårene blir strammere og virker mer nøytralt på investeringene. Samtidig legger vi til rette for at selskapene skal få forutsigbare rammevilkår».

Overgang til kontantstrømskatt

Forslaget innebærer blant annet en endring til en kontantstrømskatt, som vil si at næringen får en stor økning i fradrag på kort sikt.Ifølge Finansdepartementet medfører dette en samlet ekstraregning på cirka syv milliarder i året på lang sikt.

I praksis innebærer en kontantstrømskatt at selskapene vil kunne  fradragsførealle investeringer med én gang, i stedet for å avskrive dem over seks år, slik systemet er i dag. Dagens system utsetter skattefradraget over disse seks årene, og for å kompensere for dette har vi hatt et system med såkalt friinntekt som har vært gjenstand for mye diskusjon.

Dersom endringene vedtas vil dette innebære at vi får samme prinsipp i oljenæringen som vi allerede har innen vannkraft, som kan sies å medføre en indre sammenheng i systemet.

Avvikling av omstridt ordning

Forslaget innebærer også at dagens omstridte ordning med leterefusjon forsvinner. Dette fordi selskapene umiddelbart vil kunne utgiftsføre utgiftene sine. Gjennom leterefusjonsordningen har staten refundert skatteverdien av letekostnader for selskaper som har gått i minus.

Ordningen har vært omstridt, der miljøbevegelsen har hevdet at ordningen er en sponsing av olje- og gassvirksomhet. Avvikling av leterefusjonsordningen vil ifølge regjeringen kunne føre til at noen leteselskaper på kort sikt får noe svekket likviditet.

Øvrige endringer

Andre hovedelementer i forslaget er blant annet at underskudd foreslås fremført uten rentetillegg, samt at skatteverdien av underskudd i ordinær selskapsskatt ikke vil utbetales.

Høringsfrist

Forslaget ble sendt på høring i begynnelsen av september, og høringsfristen er 3. desember 2021.

 


Meld deg på vårt nyhetsbrev her: 

 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma
Andrea Utne Tveter
Advokatfullmektig

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss