"Forvirring rundt nye momssatser" - Finansavisen 2.4.2020

marianne_bb_finansavisen_020420.png

Stortinget vedtok 1. april å kutte mva-satsen for hotellovernattinger, persontransport samt inngang til museer, fornøyelsesparker, idrettsarrangementer og kino fra 12 prosent til 6 prosent med virkning fra 1. april til og med 31. oktober i år.


Skrevet av Marianne Brockmann Bugge, for Finansavisen 2.4.2020

Forslaget vil by på en rekke praktiske utfordringer for virksomhetene som omfattes. Finansdepartementet eller Skatteetaten må komme på banen og klargjøre hvordan den lavere satsen skal anvendes. Det haster, da det ikke gis valgmulighet for virksomhetene.

Merverdiavgiftssystemet bygger på leveringstidspunktet som avgjørende for hvilken mva-sats som gjelder. Det betyr at det er tidspunktet for når du flyr, overnatter på hotell, går på konsert, kino eller overværer et idrettsarrangement, som er bestemmende for satsen. Med forslaget må disse begivenhetene skje innenfor perioden 1. april til 31. oktober for at mva-satsen blir 6 prosent. Svært mange aktører innenfor nevnte virksomhetsområder forhåndsfakturerer sine kunder. Det kan derfor være utstedt faktura i februar med 12 prosent for en flyreise som gjelder reise nå i april med 6 prosent.

Mva-regelverket sier at det ved fakturering av for høy mva-sats må utstedes kreditnota og ny faktura med ny mva-sats. Har kjøper allerede betalt, er korreksjon normalt avskåret, og staten beholder den for mye betalte avgiften. I Finansdepartementets omtale av lovforslaget, uttales det at kjøper som mottar «uriktig» salgsdokumentasjon har plikt til å gjøre utstederen av fakturaen oppmerksom på forholdet og kreve retting. I proposisjonen som ble behandlet av Stortinget tirsdag uttales detderimot at differansen mellom  1 2 prosent og ny sats skal tilfalle selger. Staten frafaller med andre ord sitt krav om betaling av den for mye fakturerte merverdiavgiften. Vi mener det må bety at selger heller ikke skal måtte være pliktig til å utstede kreditnota og ny faktura.

Ny mva-sats krever dessuten endring av regnskapssystemer, bruk av ressurser virksomhetene i dag ikke har. Å pålegge slikt er meningsløst når avgiftslettelsen er ment å skulle avhjelpe virksomheter rammet av permitteringer. Det gir heller ikke mening at lovendringen påbyr bruken av lav momssats når kundene i hovedsak er næringsdrivende med mva-fradrag.
Kunder kan allerede ha flere fakturaer liggende som er betalt med 12 prosents mva i sine regnskapssystemer. Dersom tjenesten det er betalt for mottas i perioden hvor den lave satsen gjelder, mener Finansdepartementet at spørsmålet om prisavslag som følge av 6 prosents mva er et privatrettslig forhandlingsspørsmål. Det synes samtidig forutsatt at kjøper, selv om denne har betalt 12 prosents mva, kun skal ha rett til fradrag for 6 prosent. Finansdepartementet sier endog at kjøper kan bli vurdert som uaktsom ved fradragsføringen.

For næringsdrivende kunder er ikke dette noen lettelse, og gir for eksempel ingen mening ved etterskuddsfakturering i april for en reise som har skjedd i mars. Avgiften må her kunne fradragsføres fullt ut med 12 prosent. Det blir også feil å nekte fradrag for 12 prosent dersom selger har innberettet og betalt det samme, og det ikke er vurdert som praktisk mulig å korrigere dette. Ellers er det kun staten som tjener på en slik løsning.

Regjeringens tiltak for å redusere smittefaren og dens oppfordring om å unngå folkesamlinger, gjør at den lave satsen i en så vidt begrenset periode ikke hjelper de virksomhetsområder den er ment å hjelpe. Den økonomiske effekten av 6 prosent for disse er derfor høyst usikker. Det er samtidig å håpe at pandemien nå går over, og at disse virksomhetene rekker å nyte noe godt av at vi som gjerne reiser får gjort det innen 31. oktober!

 

Kontakt

Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss