Fra ungdommen!

omvendt_mentoring_5.png

Håkon Evensen, Mathilde Tangerud Nilsen og Hans Ragnar Berg


Der Nordahl Grieg valgte å skrive velmente tanker til ungdommen, velger vi motsatt tilnærming og ønsker oss heller råd fra ungdommen. Vi gjennomfører derfor i år Mentor 2.0, vår andre runde med omvendt mentorordning.

I år skal daglig leder i RSM Norge Hans Ragnar Berg få gode råd, kritiske spørsmål og nye perspektiver fra de drøyt 15 år yngre kollegene Mathilde Tangerud Nilsen og Håkon Evensen.

- To ganger per måned skal vi sette oss ned i noen timer for å jobbe med konkrete innspill til hvordan vi i RSM kan bli en enda bedre virksomhet både for medarbeidere og kunder, forteller Hans Ragnar. I tillegg har vi noen mer uformelle møter én til én, der mentorene gir meg tilbakemeldinger og råd på temaer de finner viktige.

Ungdommelig engasjement

Hva er det så ungdommen ønsker å endre, hva mener de først og fremst kan bli bedre?

- Jeg håper og tror vi alle kan bli flinkere til å gi hverandre tilbakemeldinger, både positive og konstruktive, sier Mathilde.

- Helt enig, istemmer Håkon. - Jeg mener tilbakemeldingskulturen i næringslivet styres av gammel vane og at man har mye å vinne på å tørre å åpne opp for hyppigere og raskere tilbakemeldinger. I livet ellers får vi tilbakemeldinger på sekunder – blant annet gjennom sosiale medier. Disse trendene er på mange måter neglisjert av arbeidsplasser.

Dette ønsket er ikke Mathilde og Håkon alene om. Tall gjengitt av Harvard Business Review viser at millennials ønsker tilbakemelding langt hyppigere enn øvrige medarbeidere.

- Noen av oss eldre er kanskje mer vant til en tilnærming der «intet nytt er godt nytt», forteller Hans Ragnar. - Jeg er overbevist om at vi alle har mye å tjene på å gi hverandre ros og konstruktive tilbakemeldinger. Vi må kanskje finne en måte å tilpasse sosiale mediers umiddelbare «micro rewards» til arbeidshverdagen, uten at vi ennå har et godt svar på hvordan.

omvendt_mentoring_2019_770x367_3.png

Menneskelig tilnærming

Håkon mener også medarbeidere bør få en mer sentral rolle i utvikling og innovasjon i en virksomhet.

- Mennesker er hovedinnsatsfaktoren i produktet RSM selger, forteller Håkon. - Jeg mener vi også vil være de som i hovedsak initierer og utfører endringer, eksempelvis gjennom digitalisering. Derfor har vi godt av å etablere en enda sterkere kultur for endringsvillighet og skape en lav terskel for å komme med innspill fra alle medarbeidere.

- Jeg henger meg på endringer skapt gjennom digitalisering, skyter Mathilde inn. - I dagens jobbmarked kan de fleste i praksis være på jobb når som helst, uten at arbeidshverdagen er fleksibel i den grad at den er tilpasset enkeltpersoner.

Å pushe en mann som pusher femti

Det er ikke mangel på innspill som vil være Hans Ragnars største utfordring, snarere prioritere blant dem.

- Vi begynner med to konkrete prosjekter, der det første er å sikre bedre tilbakemeldingskultur og dermed bedre tilrettelegging og oppfølging av den enkeltes karriereplan. I tillegg skal vi jobbe for å bli en enda bedre arbeidsplass de første årene i karrieren, slik at flere velger å bli litt lenger i RSM, forteller Hans Ragnar.

Hans Ragnar har et klart råd til andre ledere som vurderer en omvendt mentorordning:

- Sett i gang. Det er viktig å få råd fra ungdommen før de er blitt helt like oss «gamlinger». Men skal du lykkes må du faktisk ha et oppriktig ønske om å involvere, lytte og dele – sannsynligvis i langt større grad enn du tror, avslutter Hans Ragnar.

 

omvendt_mentoring_2019_770x367_2.png

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss