gli_global_legal_insight_2021_norway
 

Synne Bjotveit, Oliver Smyth og Anine Karstensen fra RSM har bidratt med et kapittel til Global Legal Insights (GLI) – Corporate Tax 2021. I kapittelet gir de en oversikt over sentrale utviklingstrekk knyttet til norsk bedriftsbeskatning i 2020 og 2021.

Global Legal Insights i UK utgir serier med bøker som gir leserne viktig innsikt i gjeldende regelverk innenfor diverse fagfelt. Hver bok setter søkelys på et juridisk område, og gir leserne ekspertanalyse av juridisk, økonomisk og politisk utvikling gjennom øynene til verdens ledende advokater. Forfatterne anvender egen ekspertise for å vurdere markedstrender, juridiske utviklinger og forestående reformer for å gi leseren en forståelse av sentrale spørsmål innenfor det aktuelle fagfeltet.

RSM informerer i Corporate Tax 2021 om den nyeste utviklingen i både lovgivning og rettspraksis innenfor norsk bedriftsbeskatning. De går også gjennom hvordan utbruddet av Covid-19 har påvirket norsk bedriftsbeskatning, blant annet gjennom støttepakker fra regjeringen, samt endringer i skatt- og selskapslovgivning for å redusere virkningen av pandemien for norske selskaper. Kapittelet inneholder også informasjon om M&A og transaksjonsvolum i 2020/2021, betraktninger om  norsk skatteklima og tanker rundt året som kommer. 

 

Les Global Legal Insights (GLI) - Corporate Tax 2021 Norway her.