Regjeringen finner det ikke aktuelt å innføre grunnrenteskatt på havbruk til havs. Dersom det skal gis tillatelser til havbruk til havs legger regjeringen i stedet opp til en tillatelsesbasert ordning, der tidsbegrensede tillatelser kan tildeles mot auksjonsvederlag tilpasset til enhver tid gjeldende forventningene til grunnrente.

Selv om regjeringen vurderer at havbruk til havs har potensial for å gi gunstige produksjonsvilkår for laks, er havbruk til havs i en tidlig utviklingsfase og ikke lønnsom i dag. Det er usikkert om næringen i det hele tatt vil bli lønnsom, og enda større usikkerhet knyttet til om den vil generere ekstraordinær avkastning. Hvorvidt det i det hele tatt foreligger grunnrente, idet tilgangen til havareal ikke er begrenset på samme måte som de norske fjordene, er heller ikke sikkert. 

Ettersom havbruk til havs kan gi muligheter for å drive havbruk  i havområder som ligger nærmere de store markedene, kan en grunnrenteskatt på denne type virksomhet være vridende i form av at det kan bli mer attraktivt å flytte virksomheten til utlandet, eller gjennom tilpasninger der kostnader til innovasjon og investeringer ligger i Norge, mens inntekter skattlegges i andre produksjonsland med egnede havområder.

På denne bakgrunnen vurderer regjeringen derfor at det ikke innføres grunnrenteskatt på havbruk til havs.

For havbruk til havs foreslås det i stedet en tillatelsesbasert ordning, der tidsbegrensede tillatelser kan tildeles mot vederlag. Dette i motsetning til dagens tillatelsessystem i fjordene, som er tidsubegrensede og som inntil nylig har blitt tildelt vederlagsfritt eller langt under dagens markedsverdi. 

Vederlaget for tillatelser til havs foreslås fastsatt i egen forskrift. Dersom slike tillatelser skulle vise seg å være knappe goder, uttales det at auksjon kan være egnet for å sikre effektiv allokering. Auksjonsrunder vurderes da å være et alternativ til grunnrenteskatt, fordi auksjonsvederlaget vil bevege seg i takt med de til enhver tid gjeldende forventningene til grunnrente. 

Tildeling av tillatelser for havbruk til havs følger i dag av laksetildelingsforskriften kapittel 4. 

Les alle våre artikler om statsbudsjettet her.

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter
Les mer og meld deg på her

Les mer på statsbudsjettet.no
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:  
Statsbudsjettet 2024.