Vi har gleden av å ønske Helge Endresen velkommen som partner i Rogaland 1. september 2023. Hans verdifulle erfaring fra olje- og gassektoren vil komme kunder og kolleger til nytte.

Helge kommer fra stillingen som Operational Accounting Manager i Sval Energi, og har tidligere jobbet i EY, både som revisor og konsulent. I sitt erfaringsarsenal har Helge også transaksjoner og oppkjøp - i tillegg til revisjon, regnskap og IFRS. 

 

«Etter snart syv år hvor jeg har jobbet med regnskap og skatt i oljebransjen i ulike selskap i stadig endring ser jeg nå frem til å vende tilbake til røttene - til revisjon, sier Helge. Jeg kjenner både på ydmykhet og inspirasjon i møte med revisjonspartnerrollen i RSM som jeg forstår at har ambisjon om å være Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for kjernen av norsk næringsliv.»


«Vi er glade for at Helge har valgt å bli partner hos RSM Norge, forteller avdelingsleder i Rogaland Trond Nygård. Gjennom flere møter har vi blitt kjent med Helge som en person som vi tror vil passe veldig god inn i RSM. Vi oppfatter at han deler våre verdier, at han er faglig dyktig og ikke minst har en genuin interesse for mennesker.»