Husk å sende søknad om SkatteFUNN innen 1. september

anon_18.png

Forskningsrådet garanterer at nye søknader om SkatteFUNN som sendes inn før 1. september ferdigbehandles innen utløpet av året. Det er avgjørende for å kunne få SkatteFUNN-støtte for prosjektkostnader påløpt i 2022.
 

Gjennom SkatteFUNN-ordningen kan bedrifter på visse vilkår få dekket 19 prosent av kostnadene i forskning og utviklingsprosjekter ved skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

Forskningsrådet må godkjenne prosjektet for at støtten skal innvilges.

Det er mulig å sende inn søknad til Forskningsrådet hele året, men Forskningsrådet garanterer at søknader som mottas innen 1.september, vil vurderes og behandles innen nyttår.

For SkatteFUNN-prosjekter som settes igang allerede i søknadsåret, er det sentralt å motta Forskningsrådets godkjenning innen nyttår, slik at virksomheten skal kunne få støtte til FoU-kostnader påløpt for prosjektet i 2022.

Virksomheter med FoU-prosjekter som er satt i gang i 2022, bør derfor sørge for å sende søknad om SkatteFUNN innen garantifristen 1.september, for å unngå at årets støtte går tapt.

Fradragsmulighet kan gå tapt

Dersom søknaden sendes inn etter 1. september, risikerer selskapet at søknaden ikke ferdigbehandles før nyttår. Prosjektet vil da ikke være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men kun for det eller de påfølgende årene. Bedrifter som ikke søker innen fristen 1. september, har ingen garanti for ferdigbehandling i løpet av innsendingsåret, og risikerer således å miste muligheten til å få skattefradrag for prosjektkostnader som er påløpt i innsendingsåret.

 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss