Søppelstunt: Ansatte fra RSM-kontoret i Oslo sto bak flere søppelplukkingsstunt i og rundt Oslofjorden i 2018.  f.v. Kjersti Fåsetbru, Maria Bye, Helene Walle, Andreas Berg Aslaksen og Kenneth Løbø Aaker.


I høst viet våre engasjerte medarbeidere 455 arbeidstimer til sine hjertesaker fordi de ønsket å ta samfunnsansvar og å gjøre en forskjell. Dette ble gjort gjennom "En dag for andre." Finansavisen skrev i deres februarutgave av R om dette: 


Skrevet av Bjørn Henning Grandal, Finansavisen.  

I revisjonsbransjen handler det meste om tall og marginer, men ikke bare. I RSM legges det nå mye ressurser i å få til «en dag for andre».

– Vi ønsker ikke bare å vektlegge det økonomiske aspektet ved å drive butikk. Vi kan og ønsker derfor å ta mer ansvar og slik også bidra på en sosial- og miljømessig bunnlinje, sier markedsansvarlig Maria Bye i RSM.

I fjor vår gjennomførte revisjonsselskapet en medarbeiderundersøkelse der tilbakemeldingen fra de ansatte var at de ønsker å bidra mer. Dette var starten på «En dag for andre». Alle ansatte fikk anledning til å dedikere en arbeidsdag til et valgfritt veldedig formål, og bidra til å løse utfordringer eller skape verdier for mennesker, samfunn eller miljø.

– Bedrifters samfunnsansvarsarbeid kan ofte bli noe diffust, fjernt fra dem som ikke jobber direkte med det. Gjennom «En dag for andre» gjør vi det helt konkret, og gir alle muligheten til å bidra på sin måte, sier Bye.


Jobber for Fyrlyset 

I fjor var det 65 av i alt 190 RSM-ansatte som var med på dette prosjektet, og det ble lagt ned til sammen 455 arbeidstimer for 16 forskjellige organisasjoner. Kristin Walberg, som jobber i advokatfirmaet i RSM, valgte å jobbe en dag for Fyrlyset i Frelsesarmeen.

– Jeg serverte mat ut i felten og fikk anledning til å møte en helt annen type mennesker enn jeg var vant til fra jobb og studier. For meg var det veldig bra at jeg kunne velge selv hvor jeg ønsket å jobbe og jeg ser på dette som et første springbrett. Nå ønsker jeg å gjøre noe mer også på privat basis, sier hun, og fortsetter: 

– I prosessen med å velge en organisasjon eller aktivitet for «En dag for andre» ble jeg veldig bevisst på hvor mange tilbud og organisasjoner som faktisk finnes for frivillige. Disse hadde jeg nok ikke hatt kjennskap til om ikke RSM hadde gitt oss ansatte denne muligheten.

Flere andre i RSM valgte i likhet med Walberg å jobbe for Frelsesarmeen og sammen arrangerte de også en innsamlingsaksjon på jobben.

– Vi samlet inn 29 sekker med vinterklær til Frelsesarmeen, sier Walberg.

 

Rydder fjorden

RSM-kontoret i Oslo sto også bak flere søppelplukkingsstunt i og rundt Oslo-fjorden.

– Vi har vært langs Nesodden, på øyene i Oslofjorden, langs Frognerstranden, Barcode og på Sørenga. Her har det vært mer enn nok søppel å ta av, sier Maria Bye. 

F.v. Kjersti Fåsetbru, Maria Bye, Helene Walle, Andreas Berg Aslaksen og Kenneth Løbø Aaker

 

De RSM-ansatte har også plukket søppel på Hvaler, i skjærgården utenfor Kristiansand, på Meland utenfor Bergen og på Usken utenfor Sandnes. RSM estimerer at det er plukket over 600 kg søppel til sammen på disse ryddeaksjonene. 

Rogalandskontoret organiserte en egen strandryddingsdag i samarbeid med Riska Båtforening, Sandnes & Jæren Dykkerklubb og Ryfylket Friluftsråd.

– Vi var med på rydde en ubrukt strand på 30 meter. I løpet av fem timer fylte vi hele 37 sekker og det var en stor overraskelse for oss å se hvor mye søppel som hadde samlet seg der. Alt hadde kommet dit med strømmen, sier RSM-partner Gunnar Golin Strøm.

 

Bevisst på samfunnsansvar

– «En dag for andre» er også en måte å få medarbeidere til å reflektere over hva samfunnsansvar kan være, og hvordan den enkelte kan bidra med sitt engasjement. Vi håper også prosjektet kan være med å motivere til å bruke mer enn én dag på sin hjertesak og slik skape samfunnsbevisste borgere og bidragsytere, sier Strøm. 

De fleste av de RSM-ansatte som har vært med på «En dag for andre» har valgt å gjøre noe helt annen enn hva de gjør til daglig, men det er også mulig å bidra med noe faglig inn mot de ideelle organisasjonene.

– Vi har blant annet gitt gratis advokatbistand til Kreftforeningen, sier Maria Bye.

 

Vi merker at spesielt de yngre er opptatt av at vi driver med denne typen holdnings­skapende arbeid

 

Ny runde i 2019

I 2019 blir det en ny runde med «En dag for andre», og målet er å få opp engasjementet ytterligere og tilrettelegge for at dagen gjennomføres av enda flere.

– Vi merker at spesielt de yngre er opptatt av at vi driver med denne typen holdningsskapende arbeid. Det sosiale engasjementet er stort og tilbakemeldingene går også på at dette er veldig givende for samholdet i organisasjonen, sier Maria Bye.

– Dette en veldig fin måte å drive lagbygging på, og å jobbe mot et felles mål også utenfor kontoret, sier Maria Bye.

 

Til venstre:
Strandrydding: Gunnar Golin Strøm fra RSM sitt Rogalandskontor var med på å organiserte en egen strandryddingsdag i samarbeid med Riska Båtforening, Sandnes & Jæren Dykkerklubb og Ryfylket Friluftsråd.

Til høyre:
Serverte mat: Kristin Walberg og Kate Mejlbo brukte sin «Dag for andre» hos Frelsesarmeen.

 

Se hele artikkelen i pdf her: Finansavisen R s 26-29 28.2.19