Ekstra arbeidsgiveravgift

Regjeringen innførte en ekstra arbeidsgiveravgift på lønnsinntekter over NOK 750 000 i 2023. Denne avgiften ble introdusert som et midlertidig tiltak. I årets statsbudsjett legges det vekt på regjeringens intensjon om å gradvis fase ut avgiften. Som en del av utfasingsprosessen foreslås innslagspunktet for avgiften økt til NOK 850 000.
 

Differensiert arbeidsgiveravgift – fribeløpsordningen

Regjeringen foreslår å øke fribeløpet i den differensierte arbeidsgiveravgiften fra 500 000 til 850 000 kroner. Fribeløpsordningen i arbeidsgiveravgiften innebærer at den enkelte arbeidsgiver som ikke er omfattet av ordningen, likevel kan benytte reduserte satser innenfor et fribeløp etter reglene for bagatellmessig støtte. Forslaget forutsetter at en forslått endring av Europakommisjonen om bagatellmessig støtte vedtas.
 

Les alle våre artikler om Statsbudsjettet her.

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter
Les mer og meld deg på her

Les mer på Statsbudsjettet.no
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:  
Statsbudsjettet 2024.