Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav fra 2018

utsnitt_bygninger_web_.png

Fra og med 1. januar 2018 gjelder nye regler om dokumentasjon når det trekkes lavere kildeskatt enn hovedregelen på 25 % på utbytte fra norske selskaper til utenlandske eiere.

 

VPS-registrerte aksjer

Hovedregelen vil være at det trekkes 25 % kildeskatt, med mindre det er dokumentert at det skal trekkes lavere kildeskatt. Følgende dokumentasjon skal foreligge hos forvalter eller kontofører for at det kan trekkes lavere kildeskatt enn 25 %:

  • Bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i aksjonærens bostedsland, som uttrykkelig bekrefter at aksjonæren er bosatt der etter skatteavtale med Norge. For selskapsaksjonærer hjemmehørende i EØS-området, kan det alternativt fremlegges bekreftelse på at aksjonæren er hjemmehørende i et EØS-land. Bekreftelsen skal foreligge på registreringstidspunktet, og kan aldri være eldre enn 3 år.
  • Bekreftelse fra utbyttemottaker på at vedkommende er den virkelige rettighetshaver til utbyttet.
  • For aksjonærer som ikke er fysiske personer er det i tillegg krav om dokumentasjon på tidligere mottatt refusjon av kildeskatt eller godkjenning fra norske skattemyndigheter på at aksjonæren har krav på fritak fra skatt etter skatteloven § 2-38 (5).

Aksjer utenfor VPS

Hvis den dokumentasjonen som kreves for VPS-registrerte aksjer er mottatt av utdelende selskap, kan de trekke lavere kildeskatt enn 25 % uten å bli ansvarlig for manglende trekk.

 

Les mer om de nye dokumentasjonskravene hos skatteetaten.


Vår advokatavdeling kan bistå med å søke om godkjenning fra norske skattemyndigheter på at aksjonæren har krav på fritak fra skatt etter skatteloven § 2-38 (5) eller lavere skatt etter skatteavtale, samt med å innhente bostedsbekreftelser fra utenlandske skattemyndigheter og følge opp dokumentasjonskravene for øvrig.  

advokatfirma_770x367.png

 

Les artikkelen på engelsk her.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss