Kriserammede virksomheter kan få SkatteFUNN for hele 2021

Kriserammede virksomheter kan få SkatteFUNN for hele 2021
Unntaksregelen som ga kriserammede virksomheter rett til å motta SkatteFUNN-støtte i 2020 er forlenget til 2021. Dette betyr at foretak som er i økonomiske vanskeligheter i 2021 vil kunne søke om SkatteFUNN også for hele 2021, forutsatt at de ikke var i vanskeligheter ved utgangen av 2019.

Foretak som er i økonomiske vanskeligheter etter statsstøttereglene vil normalt ikke ha rett til SkatteFUNN-fradrag, selv om de har godkjente SkatteFUNN-prosjekter. Et foretak anses å være i vanskeligheter dersom mer enn halvparten av dets tegnede aksjekapital er tapt som følge av akkumulerte tap, jf. (EU) nr. 651/2014 (GBER) art. 2 pkt. 18 a. Ved vurderingen av om mer enn halvparten av selskapets tegnede aksjekapital har forsvunnet, skal overkurs medregnes (merk at dette er en endring fra det som gjaldt for søknader godkjent i 2019 og 2020 og som gjaldt inntektsåret 2019 og 2020, hvor overkurs ikke skulle medregnes).

Som tiltak for å hjelpe selskaper som havnet i økonomiske vanskeligheter som følge av covid-19, fastsatte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i 2020 en midlertidig regel om at foretakene likevel kan motta støtte i form av SkatteFUNN. Den midlertidige unntaksregelen gjaldt opprinnelig for foretak som i perioden 1. januar 2020 til og med 30. juni 2021 hadde kommet i økonomiske vanskeligheter, men som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019. Søknaden måtte også være godkjent etter 31. desember 2019 for å være omfattet av unntaksregelen.

Unntaksregelen er nå videreført til å gjelde ut 2021. Dermed kan foretak som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, men som i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. desember 2021 har kommet i økonomiske vanskeligheter, likevel søke om SkatteFUNN.

 


Meld deg på vårt nyhetsbrev her: 

 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss