Regjeringen foreslår å endre reglene for skattefri omorganisering ved å lovfeste tre typetilfeller fra skattefritakspraksis. Dette gjelder grenseoverskridende fusjon av verdipapirfond, sammenslåing og deling av sparebanker og konvertering av fusjons- og fisjonsfordringer. De foreslåtte endringene er i hovedsak å anse som en kodifisering av fritakspraksis, siden det er bedre at disse fritakene kommer i lovs form fremfor gjennom forvaltningspraksis.
 

  • Grenseoverskridende fusjon av verdipapirfond

Det foreslås å lovfeste regler om skattefri grenseoverskridende fusjon av verdipapirfond som er UCITS-fond. UCITS er en type verdipapirfond som tilfredsstiller felles europeiske regler.
 

  • Omorganisering av sparebanker

Det foreslås å lovfeste regler om skattefri sammenslåing og deling av sparebanker der det opprettes en eller flere sparebankstiftelser i forbindelse med omorganiseringen.
 

  • Fusjons- og fisjonsfordringer

Det foreslås å endre reglene om inngangsverdi på fusjons- og fisjonsfordringer som oppstår i forbindelse med trekantfusjoner og -fisjoner etter fordringsmodellen. Forslaget innebærer at den skattemessige inngangsverdien skal settes lik fordringens pålydende.

Les alle våre artikler om statsbudsjettet her.

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter
Les mer og meld deg på her

Les mer på statsbudsjettet.no
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:  
Statsbudsjettet 2024.