Mer fleksible regler for skattefrie personalrabatter og gaver

shutterstock-162292973.jpg

I RSM Nyhetsbrev 16 | 2018 redegjorde vi for nye regler om rabatter i arbeidsforhold. Den 8. mars 2019 sendte regjeringen ut en pressemelding om at de imidlertid ønsker å endre disse reglene med tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2019.

Regjeringen gjør reglene for skattefrie personalrabatter og skattefrie gaver mer fleksible. De øvrige endringene i reglene for skattlegging av naturalytelser som trådte i kraft ved nyttår, forblir uendret.

Regjeringen tar fem grep:

  • Skattereglene for personalrabatter blir mer fleksible, ved at vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent fjernes slik at også rabatter helt opp til 100 prosent kan gis skattefritt.
  • Regjeringen øker verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt fra kr 7 000 til kr 8 000.
  • For fribilletter i transportnæringen utsetter regjeringen iverksettelsen av de nye reglene til 1. juli 2019. Da får transportselskapene tid til å utforme billettordninger som i større grad er i samsvar med den enkeltes private reisebehov og nye skatteregler.
  • Videre øker regjeringen beløpsgrensen for skattefrie gaver fra kr 1 000 til kr 2 000.
  • Skattemyndighetene skal aktivt legge til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet og utarbeide en veileder sammen med Virke og NHO.

 

Se pressemeldingen i sin helhet her.

Se relatert «Spørsmål og svar om naturalytelser» her.

 

 

Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

Motta nyttige nyheter, tips og råd fra oss: 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss