"Mulig med utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt"

eiendom_770x367.png

Publisert på Estatenyheter.no 23.03.2020
 

Utbruddet av Covid-19 berører i dag mange selskaper og fremtiden er svært usikker. Dette kan skape likviditetsutfordringer for både eiere og leietakere, og mange leter etter muligheter for kostnadskutt.

Eiendomsskatten kan være en slik kostnad, og både eiere og leietakere bør vurdere om eiendomsskatten er satt for høyt.

Eiendomsskatten forfaller snart

Eiendomsskattesedlene er sendt ut og forfall nærmer seg (1. termin forfaller eksempelvis 25. mars i Oslo kommune). Klagefristen er 6 uker etter at eiendomsskattesedlene ble sendt ut eller takstene ble offentliggjort.  For Oslo og en rekke andre kommuner vil det si at klagefristen løper ut 12. april (enkelte kommuner har en tidligere klagefrist).

Eiendomsskattetakstene er i utgangspunktet faste i 10 år fra taksering, så en reduksjon i eiendomsskattetaksten vil ha effekt hvert år i den inneværende 10 års perioden (2017-2026).

Både eier og leietaker kan klage

Alle eiendomsbesittere bør innen utløpet av klagefristen vurdere om eiendomsskattetaksten er rimelig. Leietakere som dekker eiendomsskatten som en del av felleskostnadene har også mulighet til å påklage eiendomsskatten. Leietaker må da innhente eiendomsskattetaksten fra eier for å ha mulighet til å vurdere om taksten er rimelig. Det er få leietakere som benytter seg av denne muligheten.

RSM Advokatfirma har erfaring med mer enn 200 eiendomsskatteklager, og har per i dag mottatt 120 vedtak der 113 gir helt eller delvis medhold. Det kan altså være lurt å gjennomgå eiendomsskattetaksten.

Aktuelle klagegrunnlag

Eier og leietaker bør sjekke om opplysningene i eiendomsskattetaksten stemmer. RSM har bistått eiendomsselskaper med klager over en rekke forhold, og typiske klagegrunnlag er uriktig arealstørrelse, uriktig arealtype, at taksten ligger over markedsverdi eller at takseringen er i strid med likebehandlingsprinsippet (at tilnærmet like eiendommer har fått ulik takst, eller at ulike eiendommer har fått lik takst).

Mulig å søke om utsettelse

I Oslo kommune er forfall for 1. termin 25. mars. Det er mulig å søke om betalingsutsettelse i inntil 3 måneder, og søknaden rettes til Oslo Kommune.  Søknad om betalingsutsettelse fritar ikke for å betale forsinkelsesrenter fra forfall (25. mars) frem til betaling skjer. Forsinkelsesrenten er for øyeblikket 9,5 %. Dette kan være en midlertidig løsning for de som har forbigående likviditetsproblemer i forbindelse med korona-epidemien.

Ettergivelse av eiendomsskatt

Det er også mulig å søke om ettergivelse av eiendomsskatten. Adgangen begrenser seg til de tilfellene hvor det har oppstått en uventet og spesiell situasjon, og det kan argumenteres for at korona-epidemien er en slik situasjon. Det er Oslo kommune ved byrådet, som behandler søknaden om ettergivelse. Søknaden varer kun for et år.

Terskelen for ettergivelse er imidlertid svært høy, og skal foretas etter en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering hvor skatteevnen og økonomien til skattyteren er av betydning.

 

Les artikkelen på Estate her. (+)

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma
Kristin Walberg
Knowledge & Compliance Manager
Julie Marie Flom
Advokatfullmektig

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss