E-aviser skal kunne inneholde en større andel av levende bilder og lyd enn i dag

Omsetning av aviser og tidsskrift er fritatt fra mva. Et tidligere mva-fritak for nyhetssendinger ble avviklet fra 1. januar 2023. Omsetning av elektroniske aviser og tidsskrifter forble fritatt, men med den begrensningen at ca. 80 pst. av publikasjonen må bestå av tekst. 

Dette vilkåret foreslås endret slik at andelen av annet innhold enn tekst og stillbilde kan økes, så lenge innhold i form av tekst eller stillbilde utgjør mer enn 50 %. Fritaket gjelder for redaktørstyrte nyhets- og aktualitetstjenester.

Avvikling av mva-fritaket for omsetning og leasing av hydrogenbaserte elbiler

Regjeringen foreslår at omsetning og leasing av hydrogenbaserte elbiler blir mva-pliktig fra 1. januar 2024.

Dette vil gjelde salg av slike biler som etter 31. desember 2023 leveres til kunde. Ved innførsel skal det beregnes innførselsmerverdiavgift når bilen innfortolles etter samme dato. Videre skal Bilforhandler som registrerer kjøretøy på eget navn i motorvognregisteret etter dette tidspunkt beregne såkalt uttaksmerverdiavgift.

For leasing av slike biler innføres det merverdiavgift for leasingavtaler som inngås etter 31. desember 2023. For å unngå merverdiavgiftsplikt må både kontrakten være inngått og bilen levert før dette tidspunktet. I slike tilfeller vil fritaket vil gjelde selv om leasingavtalen overføres til ny leietaker.

Dagens mva-satser videreføres

Den ordinære mva-satsen er på 25 %, mens det er en mva-sats på 15 % for kjøp av mat og drikke (næringsmidler) og 15 % og 12 % for hotellovernatting, persontransport, kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement mv.
 

Les alle våre artikler om statsbudsjettet her.

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter
Les mer og meld deg på her

Les mer på statsbudsjettet.no
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:  
Statsbudsjettet 2024.