Norge
Languages

Languages

Nye dokumentasjonskrav for trekk av redusert kildeskatt utsatt til 2019

shutterstock-188617043.jpg

RSM Nyhetsbrev 5/2017 og RSM Nyhetsbrev 17/2017 omtalte vi nye krav til dokumentasjon for trekk av kildeskatt med redusert sats, som var ment å tre i kraft 1. januar 2018. Det har imidlertid vist seg at de foreslåtte dokumentasjonskravene har bydd på utfordringer for både skattytere og skatteetaten, og ikrafttredelsen av reglene er derfor utsatt til 1. januar 2019. Det kan da også komme justeringer i reglene for å avhjelpe de utfordringene som har oppstått, og det vil uansett gi de som blir berørt av kravene mer tid til å forberede seg. Dette følger av brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet av 5. desember i år.

Departementet opplyser at de som allerede har søkt om forhåndsgodkjennelse og fått innvilget redusert sats på kildeskatt etter de nye kravene, ikke trenger å søke på nytt. De som har påbegynt søknadsarbeidet eller har planer om å søke om forhåndsgodkjennelse, anbefales å forholde seg til de foreslåtte reglene ved utarbeidelse av søknad. Forskriften skal fortsatt fastsettes nå, og evt. endringer i reglene vil skje ved forskriftsendring. Hvis det foreslås større endringer i reglene, vil de foreslåtte endringene trolig bli sendt på høring.

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss