Nye krav til kassasystem – hvordan tilpasse seg endringen i bokføringsloven

bar_770x367.png

Fra 1. januar 2019 kommer endringer i bokføringsloven som vil påvirke alle bokføringspliktige som har kontantsalg. Det stilles da krav til at alle kassasystemer tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Blant de viktigste kravene som stilles er krav til integrert kassaskuff og at all bruk fortløpende skal lagres i en elektronisk journal som verken er mulig å redigere eller slette. Bakgrunnen for endringen er bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

 

Den mest omtalte endringen for bokføringspliktige var et krav til utskrift av kvittering ved ethvert kontantsalg. Det nye kravet mottok kritikk for blant annet å ikke ta miljøhensyn. Dette førte til at kravet til kvittering ble modifisert til å ikke gjelde integrerte betalingsløsninger når kunden selv ikke ønsker kvittering.

En liste over kassasystemer som tilfredsstiller kravene i loven finnes på skatteetatens nettsider. Det kreves også at en systembeskrivelse oppbevares sammen med kassasystemet.

Ved å benytte et kassasystem uten produkterklæring eller å ikke oppbevare systembeskrivelsen sammen med kassasystemet risikerer man overtredelsesgebyr på 10 rettsgebyr (totalt kr 11 300). Om man ikke retter seg etter ilagt overtredelsesgebyr kan det føre til nye og høyere gebyr.

Det finnes enkelte unntak fra reglene. De viktigste gjelder unntak for noen enkeltnæringer og ved begrenset kontantsalg. Næringene som er unntatt er taxinæringen og de som driver avgiftsunntatte helserelaterte tjenester etter definisjonen i merverdiavgiftsloven § 3-2, som leger, tannleger, fysioterapeuter mv. Disse næringene står for øvrig ovenfor krav til hhv. taksameter og krav om kontantfaktura. For ambulerende kontantsalg og sporadisk kontantsalg gjøres det unntak for omsetning opp til 3G (kr 290 000 for 2018). For de fleste vil ikke disse unntakene være aktuelle.

Under følger en enkel veiledning på hvordan bedrifter med kontantsalg kan sikre at de er i overenstemmelse med bokføringsloven innen 1. januar 2019:  

  1. Kontroller at du finner ditt kassasystem i listen på skatteetatens nettsider
  2. Sjekk at du har en systembeskrivelse som oppbevares sammen med ditt kassasystem. Kontakt eventuelt leverandøren hvis beskrivelsen mangler.
  3. Hvis ditt kassasystem ikke finnes på skatteetatens liste bør du kontakte din leverandør av kassasystem for avklaring om mulige oppdateringer/oppgraderinger.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål angående endringen i bokføringsloven. Vi hjelper deg gjerne.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss