Fra januar stilles det krav til kjønnsbalanse også i styrene til små- og mellomstore virksomheter. Et pluss, mener RSM Norges egen styreleder, Anders Nereng.

Den 1. januar 2024 trådte nye regler i kraft for kjønnsbalansen i styrer. I en gradvis innføring frem mot 2028 vil 20 000 virksomheter bli omfattet av de nye reglene.

I dag er kun 20 % av medlemmene i styrer i aksjeselskaper i Norge kvinner – og veksten de siste 20 årene er ikke i tråd med regjeringens ambisjoner på 40 %. Sammen med NHO og LO har regjeringen derfor utarbeidet nye regler for kjønnssammensetningen i styrer.

De første virksomhetene de nye reglene vil gjelde for er de med mer enn 100 millioner kroner i  drifts- og finansinntekter, noe som omfatter i overkant av 8 000 virksomheter i Norge. Disse virksomhetene må ha en fordeling på 40 % av hvert kjønn innen 31.12.2024 – noe avhengig av antall styremedlemmer.     

- Det er lenge til årsskiftet, men for å  få gjennomført endringene på den ordinære generalforsamlingen, samt sikre de beste styremedlemmene, er det å anbefale og sette i gang med dette så fort som mulig, sier Anders Nereng. 


Utvidelse frem mot 2028

Frem mot år 2028 vil flere virksomheter falle inn under de nye reglene, i tråd med følgende tidslinje: 

31.12. 2024

Foretak med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

30.06.2025

Foretak med mer enn 50 ansatte, samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer/andelseiere og stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem.

30.06.2026

Foretak med mer enn 30 ansatte.

30.06.2027

Foretak med mer enn 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

30.06.2028

Foretak med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

I 2028 vil reglene gjelde for anslagsvis 20 000 norske virksomheter.

Reglene er avhengige av hvor mange styremedlemmer selskapet har: 

  • Har styret tre eller fire medlemmer, kan maksimalt to styremedlemmer ha samme kjønn.
  • Har styret fem eller seks medlemmer, kan maksimalt tre styremedlemmer ha samme kjønn.
  • Har styret syv medlemmer, kan maksimalt fire styremedlemmer ha samme kjønn.
  • Har styret åtte medlemmer, kan maksimalt fem styremedlemmer ha samme kjønn.
  • Har styret ni eller flere medlemmer, kan maksimalt 60 prosent av styremedlemmene ha samme kjønn.

Reglene gjelder dermed ikke for enestyrer eller i styrer med kun to personer.


Behov for flere kvinner

Selv om manglende kjønnsbalanse kan slå begge veier, er de nye reglene for å sikre høyere kvinneandel i styrer. Det er estimert at det vil være behov for rundt 13 000 nye styrerepresentanter frem mot 2028, 6 600 bare i 2024.

Også i RSM Norge vil det være nødvendig å se på en ny styresammensetning, da kvinnenandelen er noe under 40 % i dag.

-    I tillegg til å sikre kjønnsbalansen er vi opptatt av å få en bred sammensetning av kompetanse, sier Anders Nereng, noe jeg anbefaler alle styrer å ha. I tillegg er det faktisk ikke dumt å tenke på at det gjerne kan være hyggelige mennesker.

Anders anbefaler også flere å se ut over sitt eget nettverk.

-    Når man kun leter i eget nettverk er det lett å ende opp med styremedlemmer som er svært like en selv, og går da glipp av verdien av et mangfold av perspektiver og meninger. Jeg skulle gjerne sett at noen lyste ut styreplasser via en stillingsannonse på FINN.no. Da hadde det nok dukket opp svært mange kompetente kandidater.