Nytt europeisk rapporteringsformat innføres i Norge

Nytt europeisk rapporteringsformat innføres i Norge

Det elektroniske rapporteringsformatet ESEF innføres for noterte selskaper på regulert marked med virkning for årsrapporter fra og med regnskapsåret som startet 1. januar 2021. Årsrapporten for 2021 som avlegges i 2022 blir dermed den første årsrapporten som blir omfattet av reglene.

Noterte selskaper på regulert marked omfatter i hovedsak utstederforetak notert på Oslo Børs hovedliste og Euronext Expand. Foretak notert på Euronext Growth og NOTC er ikke omfattet av kravene.

ESEF (European Single Electronic Format) innebærer at årsrapporten skal utarbeides i et XHTML-format. XHTML-dokumenter er lesbare for mennesker og kan åpnes av standard nettlesere. I tillegg skal konsernregnskaper som er utarbeidet i samsvar med IFRS merkes (også kalt «tagges») i samsvar med ESEF-taksonomien (som igjen bygger på IFRS-taksonomien). Dette gjøres ved bruk av XBRL-tags. XBRL-tags gjør publikasjonen maskinlesbar. XBRL-merkingen bygges deretter inn i XHTML-dokumentet ved bruk av iXBRL-teknologi. Resultatet er at maskinlesbare data kombineres med den visuelle presentasjonen av årsrapporten.

For 2021 er det kun primæroppstillingene, dvs. resultat- og balanseoppstilling, egenkapitaloppstilling og kontantstrømoppstilling, som skal merkes. Hvert enkelt tall i oppstillingene skal da merkes i samsvar med taksonomien. Merking av noteopplysninger blir obligatorisk først fra 2022. For notene er det imidlertid ikke obligatorisk at alle tallene merkes, men at informasjonen merkes blokkvis.

Formålet med ESEF er å harmonisere rapporteringsforpliktelsene til utstederne og gjøre det enklere å analysere og sammenligne regnskapsinformasjon.

Verdipapirhandelloven § 5-5, 8. ledd endres med virkning fra 1. juli 2021 og det fremgår at Departementet i forskrift kan fastsette regler om innhold, utarbeidelse, offentliggjøring og rapporteringsformat for årsrapport. Finanstilsynet skal utarbeide forskriften på tidspunkt for ikrafttredelse av bestemmelsen (1. juli 2021).

Foretakets revisor skal avgi bekreftelse av merkingen i henhold til ESEF som ledd i revisjonen av årsregnskapet.

Mer informasjon finnes hos Finanstilsynet og hos ESMA.  

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss