Norge
Languages

Languages

Nytt krav til årsberetningen: Omtale av likestilling gjeninnføres

Financial Services_offset_299923_low res.jpg

Stortinget har vedtatt å gjeninnføre krav om omtale av likestilling og diskriminering i årsberetning for øvrige foretak med virkning fra 1. januar 2018.  I ny likestillings- og diskrimineringslov, som ble vedtatt i juni 2017, ble regnskapslovens krav om omtale i årsberetningen (regnskapsloven § 3-3a tiende og ellevte ledd) opphevet. I et nytt vedtak, som ble fattet nå i desember, utvides likestillings- og diskrimineringsloven med ny §26a. Samtidig gjeninnføres regnskapsloven § 3-3a ellevte ledd.

Likestillings- og diskrimineringsloven § 26a pålegger alle foretak å redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling mellom kjønnene i virksomheten, og likestillingstiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for å fremme lovens likestilling uavhengig av kjønn.

For foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte skal det i årsberetningen i tillegg redegjøres for tiltak som er og planlegges iverksatt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven om likestilling uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Lovendringene er ferdigbehandlet i Stortinget og det som gjenstår er sanksjoneringen av loven som forventes å skje i løpet av desember. Loven forventes derfor å tre i kraft fra 1. januar 2018 og at redegjørelsesplikten vil gjelde for årsberetningen for 2017. Små foretak er fritatt for utarbeidelse av årsberetning, slik at lovendringen sannsynligvis ikke vil være aktuell for små foretak.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss