Norge
Languages

Languages

OECD foreslår nye skatteregler for digitale selskaper

istock-000048860400-large.jpg

I OECD sin BEPS rapport i 2015 ble beskatning av multinasjonale digitale selskaper identifisert som en hovedutfordring. Sekretariatet i OECD har nå omsider foreslått nye internasjonale skatteregler for digitale selskaper, dvs. selskaper som ikke har fysisk tilstedeværelse men likevel betydelig økonomisk aktivitet i et land.
 

Forslaget omfatter først og fremst digitale selskaper, og etablerer en ny regel for skatteplikt som ikke er avhengig av fysisk tilstedeværelse, men baserer seg på hvor markedsføring og salg skjer. Det landet hvor de digitale tjenestene brukes og markedsføres vil få beskatningsrett basert på hvor stor omsetning det digitale selskapet har i det aktuelle landet. OECD beveger seg med dette bort fra armlengdeprinsippet, ved å se på markedsføring og salg uavhengig av om det er til stede en marked- eller salgsfunksjon i det aktuelle landet. I forslaget legges det til grunn at de digitale selskapene skal ha omsetning over et visst beløp før de omfattes av de nye skattereglene.

Det er publisert et høringsutkast om fordeling av beskatningsretten mellom landene («Pilar 1») og et høringsutkast med et koordinert sett med regler for å unngå misbruk av strukturer som gjør det mulig for multinasjonale selskaper å flytte fortjeneste til land med ingen eller lav beskatning («Pilar 2»). De nye internasjonale skattereglene for digitale selskaper er ventet å komme ved utgangen av 2020. Fremdeles er det høyst usikkert hvordan de nye skattereglene vil bli utformet, og om forslaget vil bli vedtatt av alle medlemsstatene. 
 

Høringsutkast «pilar 1»

Kommentarer til høringsutkast «pilar 1»

Høringsutkast «pilar 2»

 


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss