Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 30.09.22

 

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 30.09.22:

 

Veiledende forutsetninger30.09.202231.12.202131.8.2021

Diskonteringsrente foretaksobligasjoner

(OMF)

3,2 %1,9 %1,5 %
Diskonteringsrente statsobligasjoner2,7 %1,6%1,1 %

Forventet avkastning ved plassering

i livselskap (NRS 6)

Ca. 4,9 %Ca. 3,1 %Ca. 2,9 %

Gjennomsnittlig lønnsvekst

inkl. karrieretillegg

Ca. 3,75 %Ca. 2,75 %Ca. 2,5 %

Regulering av pensjoner under

opptjening i folketrygden

Ca. 3,5 %Ca. 2,5 %Ca. 2,25 %

Pensjonsregulering (min./max.) for

ordninger etter foretakspensjonsloven

Ca. 1,7 % /

3,5 %

Ca. 0,0 % /

2,5 %

Ca. 0,0 % /

2,25 %

Pensjonsregulering i offentlige

ordninger

Ca. 2,75 %Ca. 1,75 %Ca. 1,5 %

Regulering av oppsatte rettigheter i

offentlige/offentliglike ordninger

Ca. 3,5 %Ca. 2,5 %Ca. 2,25 %
Forventet inflasjonCa. 2,0 %Ca. 1,75 %Ca. 1,5 %

 

Prosentsatsene i forutsetningene er betydelig oppjustert fra forrige oppdatering 31.12.2021. Det er stor usikkerhet og skjønn knyttet til fastsettelsen av forutsetningene.

Diskonteringsrenten har økt fra 1,9% til 3,2% for foretaksobligasjoner og fra 1,6% til 2,7% for statsobligasjoner, noe som isolert sett medfører en lavere pensjonsforpliktelse 30.09.2022 sammenlignet med 31.12.2021. På den annen side vil en økning i alle de andre forutsetningene, som f.eks lønnsvekst og pensjonsregulering, gi motsatt effekt.

Vi minner om at disse forutsetningene er et utgangspunkt og at foretaket må gjøre egne vurderinger ved fastsettelse av de forutsetninger som benyttes i foretakets beregninger av pensjonsforpliktelsen. Det kan være behov for å avvike fra forutsetningene med bakgrunn i forhold i foretaket eller forhold i den enkelte pensjonsordning.

Les hele veiledningen her.