Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.08.21

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.08.21
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 31.08.21:

Veiledende forutsetninger

31.08.2021

31.12.2020

31.08.2020

Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)

1,5 %

1,7 %

1,5 %

Diskonteringsrente statsobligasjoner

1,1 %

1,2 %

1,0 %

Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6)

Ca. 2,9 %

Ca. 2,7 %

Ca. 2,4 %

Gjennomsnittlig lønnsvekst inkl. karrieretillegg

Ca. 2,5 %

Ca. 2,25 %

Ca. 2,0 %

Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden

Ca. 2,25 %

Ca. 2,0 %

Ca. 1,75 %

Pensjonsregulering (min./max.) for ordninger etter foretakspensjonsloven

Ca. 0,0 % /

2,25 %

Ca. 0,0 % /

2 %

Ca. 0,0 % /

1,75 %

Pensjonsregulering i offentlige ordninger

Ca. 1,5 %

Ca. 1,25 %

Ca. 1,0 %

Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger

Ca. 2,25 %

Ca. 2,0 %

Ca. 1,75 %

Forventet inflasjon

Ca. 1,5 %

Ca. 1,5 %

Ca. 1,5 %

 

Prosentsatsene i forutsetningene er noe justert fra forrige oppdatering 31.12.2020.

Sammenlignet med 31.12.2020 er diskonteringsrenten redusert fra 1,7% til 1,5% og gjennomsnittlig lønnsvekst har økt fra 2,25% til 2,5%. Dette kan medføre en høyere pensjonsforpliktelse 31.08.2021 sammenlignet med 31.12.2020.

Vi minner om at disse forutsetningene er et utgangspunkt og at foretakets egne vurderinger må hensyntas ved fastsettelse av de forutsetninger som benyttes i foretakets beregninger av pensjonsforpliktelsen.
 

Les hele veiledningen her.


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss