Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.08.21
 

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 31.08.21:

Veiledende forutsetninger31.08.202131.12.202031.08.2020
Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)1,5 %1,7 %1,5 %
Diskonteringsrente statsobligasjoner1,1 %1,2 %1,0 %
Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6)Ca. 2,9 %Ca. 2,7 %Ca. 2,4 %
Gjennomsnittlig lønnsvekst inkl. karrieretilleggCa. 2,5 %Ca. 2,25 %Ca. 2,0 %
Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygdenCa. 2,25 %Ca. 2,0 %Ca. 1,75 %
Pensjonsregulering (min./max.) for ordninger etter foretakspensjonsloven

Ca. 0,0 % /

2,25 %

Ca. 0,0 % /

2 %

Ca. 0,0 % /

1,75 %

Pensjonsregulering i offentlige ordningerCa. 1,5 %Ca. 1,25 %Ca. 1,0 %
Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordningerCa. 2,25 %Ca. 2,0 %Ca. 1,75 %
Forventet inflasjonCa. 1,5 %Ca. 1,5 %Ca. 1,5 %

 

Prosentsatsene i forutsetningene er noe justert fra forrige oppdatering 31.12.2020.

Sammenlignet med 31.12.2020 er diskonteringsrenten redusert fra 1,7% til 1,5% og gjennomsnittlig lønnsvekst har økt fra 2,25% til 2,5%. Dette kan medføre en høyere pensjonsforpliktelse 31.08.2021 sammenlignet med 31.12.2020.

Vi minner om at disse forutsetningene er et utgangspunkt og at foretakets egne vurderinger må hensyntas ved fastsettelse av de forutsetninger som benyttes i foretakets beregninger av pensjonsforpliktelsen.
 

Les hele veiledningen her.