Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.12.19

bygning_fin.serv_.770x367.png

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2019:

Veiledende forutsetninger

31.12.2019

31.8.2019

31.12.2018

Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)

2,3 %

1,8 %

2,6 %

Diskonteringsrente statsobligasjoner

1,7 %

1,3 %

2,0 %

Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6)

Ca. 3,8 %

Ca. 4,2 %

Ca. 4,3 %

Gjennomsnittlig lønnsvekst inkl. karrieretillegg

Ca. 2,25 %

Ca. 2,25 %

Ca. 2,75 %

Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden

Ca. 2,0 %

Ca. 2,0 %

Ca. 2,5 %

Pensjonsregulering (min./max.) for ordninger etter foretakspensjonsloven

Ca. 0,5 % /

2,0 %

Ca. 0,7 % /

2,0 %

Ca. 0,8 % /

2,0 %

Pensjonsregulering i offentlige ordninger

Ca. 1,25 %

Ca. 1,25 %

Ca. 1,75 %

Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger

Ca. 2,0 %

Ca. 2,0 %

Ca. 2,5 %

Forventet inflasjon

Ca. 1,5 %

Ca. 1,5 %

Ca. 1,5 %

 

Prosentsatsene i forutsetningene er noe justert fra forrige oppdatering 31.08.2019. Hovedsakelig gjelder dette en økning i diskonteringsrenten som forventes å gi noe lavere pensjonsforpliktelse.  

Sammenlignet med 31.12.2018 er diskonteringsrentene redusert fra 2,6% til 2,3%, noe som kan medføre en høyere pensjonsforpliktelse 31.12.2019 sammenlignet med 31.12.2018. En nedgang i forventet lønnsvekst vil til en viss grad utligne effekten av diskonteringsrenten da redusert lønnsvekst isolert sett gir en redusert pensjonsforpliktelse.

Vi minner om at disse forutsetningene er et utgangspunkt og at foretakets egne vurderinger må hensyntas ved fastsettelse av de forutsetninger som benyttes i foretakets beregninger av pensjonsforpliktelsen.
 

For å lese hele veiledningen, se her.

 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss